Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes - Slovenské titulky


Hlboká historická priepasť medzi Západom a zvyškom sveta sa zmenšuje. Časti nášho sveta sa zbližujú a vidím jasný trend do budúcnosti, s medzinárodnou pomocou, obchodom, zelenými technológiami a mierovými procesmi dokážeme, že každý na svete sa môže dostať to tohoto rohu zdravia a bohatstva. P
ríbeh 200 krajín počas 200 rokov vytvorený vďaka 120 000 údajov.”