Vznik zivota, jeho zmysel, viera, svetonazor a kozmologia