Prednáška "Bezzásahovosť verzus aktívna ochrana, rozpor iba zdanlivý?" - 30.3.2011

Kedy: Streda, 30.3.2011
V čase: 18:00 - 20:00
Kde: Bratislava, PriFUK v Mlynskej doline, miestnosť B1-305

MHD elektricky 1,4,5,9,12,17, autobusy 28, 29, 32 zastávka “Botanická
záhrada”, mapka na google maps.

Vstupné: dobrovoľné, vstupenka v prípade prispenia, bude zlosovateľná.

Program prednášky:
- rola prírodných disturbácií v dynamike ekosystémov
- biodiverzita na rôzne narušovaných stanovištiach
- dlhodobý vplyv ľudského hospodárenia na stanovištia
- potreba aktívnych ľudských zásahov v ochrane prírody
- súčasná potreba rozsiahlych území s rekonštruovanou pôvodnou faunou,
ponechaných bez zásahu

Niečo o prednášajúcom:
RNDr. Martin Konvička, PhD. Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.,
(*1969) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.
Po řadě dobrodružství získal doktorský titul na katedře zoologie
Biologické fakulty Jihočeské univerzity. Nyní se v oddělení ekologie a
ochrany přírody Entomologického ústavu AV ČR, v. v. i., zabývá ekologií a
ochranou přírody.