Sliepky volajú SOS

Ak prestaneme kupovať klietkové vajcia a nahradíme ich neklietkovými alternatívami pomôžeme sliepkam žiť lepší život bez utrpenia. Každé vajce z obchodu je priamo na škrupine označené kódom, z ktorého vieme zistiť spôsob chovu nosníc. Kód má takúto podobu: XYYZZZZ. Prvé miesto v kóde (“X”) može byť buď 0, 1, 2 alebo 3. Každá číslica označuje iný typ chovu, pričom “3” znamená nevhodný klietkový chov. Alternatívne - neklietkové chovy nosníc sú: 0 - ekologický chov (BIO), 1- chov s voľným výbehom, 2- podstielkový chov. Viac informácií nájdete na stránkach organizácie Sloboda zvierat