Ticho nad oblakmi

Tam nad oblakmi cítiť to tajomné spojenectvo s vesmírom… Strháva nás tak veľmi, že začíname vychádzať zo seba, aby sme mohli vnímať celý ten horský svet. Svet, ktorý v človeku podivne zintenzívňuje sily duchovné aj telesné, energiu prirodzenú aj nadprirodzenú a uvoľňuje to, čo drieme v jeho v najtemnejších hĺbkach… To, čo kriesi jeho vieru vo vlastné sily… To, čo mu po zostúpení do dolín umožňuje kráčať so zdvihnutou hlavou a čerstvou krvou v žilách.” Viac informácií: DVD Ticho nad oblakmi