77 lesných korún na pomoc VLKom

Euro sa udomácnilo a koruny sú minulosťou až na jednu výnimku a to 77-korunáčku. Planetárne jedinečnú bankovku môžete mať, ak budete trvalým príkazom prispievať na účet Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Bankovky s lesnými motívmi sú číslované a séria je limitovaná. Číslo bankovky je zároveň variabilným symbolom platieb, najnižšia mesačná suma je 77 lesných korún – podľa novembrového aktuálneho kurzu na www.wolf.sk je to 2,59 €. VLK používa peniaze z trvalých príkazov na činnosti spojené s výkupom lesných pozemkov a ochranou prirodzených lesov:  napríklad geometrické plány, letecké snímky, mapy, právnikov, či telefónne poplatky.

 Ak máte záujem, postupujte takto:

A)  Napíšte na:  dasa@osadne.sk alebo na VLK, 082 13 Tulčík 27 a vypýtajte si číslo bankovky.  mobil: 0911 - 77 90 50.

B)  Zriaďte trvalý príkaz na číslo účtu: 413072483/7500, konštantný symbol 0558, variabilný – pridelené číslo bankovky.

C)  Po prvej platbe vám pošleme bankovku.

Všetkým dobrodincom ďakujeme za pomoc. Pomáha nám to pracovať bez neľudsky nastavených a nedomyslených grantov, ktorých vykazovanie bráni príjemcom pracovať na pôvodných cieľoch.