Kruh života 14

Kruh života 14
Téma čísla: 
Ideály v čase

Mozaika životných príbehov, výpoveď o jednej skupine ľudí, ktorí sa stretli v istom jedinečnom období, väčšinou ako súčasť rovnakej generácie a aktívne sa podieľali na živote zeleného a alternatívneho hnutia v 90. rokoch 20 storočia. Ide o ľudí, ktorí väčšinou prežívali svoju mladosť v atmosfére porevolučného entuziazmu a uvoľnenia. Zároveň sú to ľudia, ktorí boli obdarení zvýšenou citlivosťou k problémom životného prostredia, práv zvierat, ľudských práv a slobôd. Ľudia, ktorí so záujmom prijímali zelené ideály, ktoré k nám začali prúdiť so západných krajín po páde železnej opony. Ľudia, ktorí v súlade s týmito ideálmi formovali svoj životný štýl a pohľad na svet. Medzi kľúčové slová toho obdobia patrili angažovanosť, aktivizmus, úcta k životu, vegetariánstvo, boj za matku Zem, dobrovoľná skromnosť, návrat k prírode, permakultúra, alternatívny životný štýl, odpor voči prejavom rasizmu, fašizmu, komunizmu a totalitám vôbec.

Z tejto skupiny ľudí som oslovil niekoľko zaujímavých osobností s cieľom zmapovať ich vývoj, myšlienkový posun a zmeny vnútorného postoja v priebehu posledných cca 10 rokov.