Kruh života 13

Kruh života 13
Téma čísla: 
Hranice, okraje, rozhrania

Hranice medzi životom v meste a životom na vidieku. Hranice medzi virtuálnou realitou počítačových dát a prírodným svetom živých bytostí. Hranice medzi usadeným životom a životom nomáda, pútnika. Hranice medzi dobrovoľnou skromnosťou a ekologickým luxusom. Hranice na mapách fyzického sveta a hranice vesmíru ľudských myslí. Hranice a odvaha ich prekračovať. Život medzi rôznymi svetmi, život na rozhraní, život na okraji. Hranice ako téma nového čísla Kruhu života. Ekológovia poznajú fakt, že na hranici medzi rôznymi ekosystémami možno nájsť najbujnejší a najbohatší život, pretože živé organizmy v týchto oblastiach dokážu využívať zdroje rôznych systémov. V permakultúre sa tento jav nazýva efekt úrodného rozhrania (napríklad rozhranie morí a pevniny alebo lesa a lúky). Podobné rozhrania možno pozorovať aj v rôznych oblastiach ľudského života. Našou snahou bolo zmapovať niektoré z nich.