Kruh života 12

obrázok bez popisu
Téma čísla: 
Pohľad z druhej strany

Dvanáste číslo Kruhu života je o pohľadoch z druhej strany a o snahe podrobiť ideály skúškam, ktoré odhalia mieru ich pravdivosti. Oddanosť ideálu by nikdy nemala spôsobiť, že v nás odumrie túžba po poznaní pravdy. Úprimné hľadanie pravdy od človeka vyžaduje, aby sa dokázal kriticky pozrieť aj na svoje vlastné názory, presvedčenia a našiel odvahu konfrontovať svoje ideály s realitou života. V tomto čísle Kruhu života sa objavujú články, ktoré budú možno pre niektorých stálych čitateľov nečakané. V eseji Antikapitalistická mentalita sa stretnete s obhajobou kapitalizmu, v článku Strava prírodných národov so zisteniami, ktoré spochybňujú predstavu o prirodzenosti vegetariánskeho stravovania, v Priateľskej kritike permakultúry si prečítate argumenty poukazujúce na nedokonalosť permakultúrnych myšlienok, v článku Gazdujte sa dočítate o tom, že ideál o sebestačnom živote na laze je jedna vec a jeho uskutočňovanie vec druhá. Samotná téma čísla je pre Kruh života tiež trochu nezvyčajná – mesto, mestský život, jeho klady a zápory, vytváranie alternatív k mestskému životu priamo v meste.