Kruh života 9

obrázok bez popisu
Téma čísla: 
Rozšírené ja

Súčasná veda ukazuje, že neexistuje logický alebo vedecký podklad pre to, aby sme jednu časť vnímaného sveta považovali za “ja” a druhú za “iné”. Je to tak preto, že otvorené, samoorganizujúce systémy, samotné dýchanie, konanie, myslenie vznikajú vo vzájomnej interakcii s našim zdieľaným svetom vďaka prúdom hmoty, energie a informácii, ktoré cez nás prechádzajú a udržujú nás pri živote. V tkanive vzťahov, ktoré udržujú túto činnosť neexistuje jasná línia, vymedzujúca oddelené, stále ja.