Kruh života 6

Téma čísla: 
Kam kráčaš civilizácia ?

Obdobie jedného tisícročia, tak ako ho počíta ľudský kalendár, je v porovnaní s vekom živej Zeme iba zlomkom okamihu. Za tento nepatrný časový úsek v trvaní života na Zemi dokázalo ľudstvo mnoho. Ukázalo sa, že ľudské úsilie zamerané na určitý cieľ môže (nielen obrazne) “hory prenášať”. Ľudstvo prenieslo mnoho hôr, ovládlo prírodu, dokázalo využiť jej zdroje a prispôsobiť si životné prostredie k svojmu obrazu, dokázalo ovládnuť pevninu, moria aj vzduch, letieť do vesmíru, dokázalo vymyslieť a vyrobiť mnoho vynálezov, rozmnožovať sa a zabývať sa vo všetkých častiach planéty. Ľudstvo ako dobyvateľ Zeme bolo bez pochýb úspešné. Dnes je však namieste položiť si otázku či je skutočným poslaním ľudských bytosti dobývať, násilím meniť svet podľa svojich (často iluzórnych) potrieb, vynakladať väčšinu úsilia na uspokojenie túžby mať viac a ovládať viac, nútiť život, aby sa uberal smerom, ktorý mu určíme.