Kruh života 5

Téma čísla: 
Alternatívna ekonomika

Prvým krokom smerom k trvalo udržateľnému úspechu je naučiť sa byť hrdým na hodnotu darov a príspevkov iným. Ešte ďalej dovedené, znamená to snažiť sa o kvalitu vo využívaní akejkoľvek energie namiesto využívania stále väčšieho prísunu energie. Z tohoto uhlu pohľadu nám zisk a bohatstvo pomôžu prispieť i keď nie sú zárukou podnikateľského úspechu. Definovať úspech tak, že je lepšie viac rozdať, než získať, nie je nič nové ani naivne idealistické. Toto poznajú dejiny a ľudská podstata a je to vždy viac než moc a peniaze.