Kruh života 4

Téma čísla: 
Automobilová kultúra

Politické aktivity a zmeny uskutočňované bez zmien vo vedomí ľudí nikdy nemôžu priniesť to, čo sa od nich očakáva. História nám ponúka mnoho príkladov, keď revolučné a politické hnutia nedokázali preniesť svoje ideály do skutočného života, pretože vedomie ľudí na to nebolo jednoducho pripravené. Na druhej strane duchovnosť, ktorá neprináša zmenu v každodennom živote ľudí, je prázdna. Na príklade Ladaku, krajiny v Himalájách, môžeme vidieť, že ani duchovne vyspelá kultúra a spoločnosť nedokáže odolať negatívam a prázdnote, ktorú prináša konzumný spôsob života. Ak sa každodenný život spoločenstva začne riadiť podľa zákonitostí systému založeného na hromadení osobného majetku, súťaživosti medzi ľuďmi a majetkovými nerovnosťami, duchovnosť upadá a stáva sa iba únikom pred neutešenou realitou. Cestou by teda malo byť spojenie dvoch zdanlivo odlišných vecí - aktivít zameraných na zmenu spoločnosti a práce smerujúcej k rozvoju prirodzeného dobra v našom vnútri.