Kruh života 3

Téma čísla: 
Liečenie tela a duše

Snažíme sa byť ekologickí, ale ako sme schopní žiť s ľuďmi okolo nás? Niekedy je naozaj jednoduchšie chodiť po demonštráciách, než žiť každodenný život. Nie je to všetko tak trochu únik? Možno sa vám bude zdať, že toto číslo Kruhu života je trochu iné. Viac sa zaoberá otázkami nášho vnútra a hľadaním riešení. Pretože tu naozaj začínajú všetky problémy, ale zároveň aj riešenia. Jedine postupnou premenou našich slabostí a temných stránok sa môžeme dostať naozaj ďalej.