Kruh života 1

Téma čísla: 
Prirodzená strava

Časopis pre slobodný život v súlade s prírodou. Chceli by sme sa v ňom zaoberať praktickými možnosťami ako vo svojom každodennom živote vytvárať alternatívu ku konzumnej spoločnosti a ako sa priblížiť čo najviac súladu s prírodou. Možností je mnoho: či už stravou, pestovaním potravín, svojpomocnou výrobou vecí, vytváraním Lets systémov, liečením sa prírodnými prostriedkami. Taktiež by sme sa chceli ale zaoberať aj duchovnými príčinami problémov súčasnej spoločnosti, pretože vonkajšie riešenia nepomôžu, ak sa nezmeníme vo svojom vnútri. Príčina chorej spoločnosti a znečisteného životného prostredia je v našich znečistených mysliach.