Múdrosť čínskej medicíny - časť 5.

Ondro Végh

Náš organizmus je jeden celok v ktorom nemožno nejaký orgán oddeliť a liečiť ho samostatne, ako to zvykne dnešná medicína. Potom nie je divu, že potiaže sa onedlho opakujú, alebo sa problém prejaví zase niekde inde.

Pľúca - hrubé črevo

Tak sa teda po roku dostávame k poslednému okruhu nášho tela a ten je v znamení dvojice pľúca - hrubé črevo. Na prvý pohľad nezmyselná kombinácia, ale pochopíme to, ak si uvedomíme, že oba orgány predstavujú vstupnú bránu energií do organizmu. Kyslík a potrava sú našimi základnými pohonnými látkami. Naopak oxid uhličitý a nestrávené zvyšky sa vylučujú. Preto má tento okruh obrovský význam pre celý organizmus.

Pľúca zabezpečujú hlavne okysličovanie našej krvi. Preto nie je jedno, ako dýchame. Krátky a povrchný dych nemôže zabezpečiť dostatok kyslíka pre naše telo, ktoré je potom nutne oslabené. Zlá funkcia pľúc sa prejavuje ochoreniami dýchacích ciest, kože, kĺbov rúk. Varovným signálom sú časté ochorenia horných ciest dýchacích. Človek s nevyrovnanosťou v tomto okruhu sa tiež prejavuje skleslým držaním ramien a bielou až priesvitnou pokožkou.

Dych úzko súvisí aj s naším psychickým stavom. Vyrovnaný človek dýcha pomaly a zhlboka, na rozdiel od človeka stresovaného, dychom pripomínajúceho skôr psa. Stres zviera našu hruď ako kazajka a nedovolí nám lepšie dýchať. Vdychovaný vzduch dráždi nosnú sliznicu, v ktorej je mnoho nervových zakončení, priamo spojených s mozgom. Tak vplýva naše dýchanie aj na celkovú našu náladu a na naše zmýšľanie. Toto poznanie podrobne rozpracovala indická joga vo svojich dychových a meditačných technikách.

Mozog sa skladá z dvoch pologúľ. Ľavá je prevažne racionálna, zodpovedná hlavne za analytické, deliace myslenie. Rozumie technike, a viac ovplyvňuje praktické jednanie. Pravá je naopak skôr emocionálna a intuitívna, jej silnou stránkou je chápanie súvislosti, celku, ale aj citová stránka života, umenie, vnímanie hudby a podobne. V dnešnej dobe je preferovaná racionálna stránka našej bytosti, technické myslenie a city sú potláčané. Takto dochádza k nevyrovnanému rozvoju, čo spôsobuje to množstvo nešťastných, chladných a bezcitných ľudí. To, ktorou nosnou dierkou viac dýchate ovplyvňuje dráždenie danej polovice mozgu a tým aj vaše myslenie. V priebehu dňa sa to mení asi po dvoch hodinách, ale ak poznáte tento vplyv, tak môžete stimulovať mozgovú pologulu, ktorú k vašej činnosti momentálne viac potrebujete. Ak chcete umelecky tvoriť, tak by ste mali viac dýchať pravou dierkou a ak naopak robiť zložité výpočty, tak ľavou. Celkovo je však pre náš život dôležité, aby sme obe pologule a teda aj obe stránky nášho mozgu, myslenie aj cítenie používali rovnomerne a symetricky.

Ďalšou funkciou dychu je očista organizmu. Zbavuje organizmus oxidu uhličitého a tiež mnohých ďalších nečistôt. Z tohto hľadiska môžeme vidieť kašeľ, okrem toho, že spôsobuje vykašliavanie hlienov, ako formu očistného dychu. Aj smiech, ktorý podľa tvrdenia našich predkov lieči, má podobný účinok. Je však neporovnateľne príjemnejší než kašeľ.

Z tohto vidíme, aký obrovský význam má pre naše zdravie správne dýchanie. Je množstvo dychových cvičení, ktoré uvoľňujú náš organizmus, ale aj našu myseľ. Aj spev má blahodárny účinok. Nie nadarmo bol oddávna dôležitou súčasťou väčšiny náboženských obradov.

Druhým orgánom tohoto okruhu je hrubé črevo. Jeho hlavnou funkciou je prepustiť z potravy to, čo naše telo potrebuje a naopak zadržať to, čo by mu uškodilo. Pri dnešnom spôsobe stravovania si však črevo naozaj užije. A tak sa niet čomu diviť, keď prestane spoľahlivo pracovať a začnú problémy. Začne sa to zhoršovaním stavu kože, bolesťou chrbtice, gynekologickými potiažami, chorobami žlčníka, pečene a končí to pri nádoroch a skleróze tepien. Znovu dôkaz dôkladného prepojenia celého organizmu. Preto nestačí liečiť len daný orgán, ale tiež celé telo. Tento orgán potrebuje pre dobrú činnosť čistú stravu a dostatok vlákniny. Tej je dostatok v zelenine a ovocí, najlepšie v surovom stave. Je potrebné zabraňovať zápche, ktorá pôsobí veľmi nepriaznivo na hrubé črevo a to práve dostatkom vlákniny (celozrná múka, ovocie, zelenina) a pri väčších problémoch aj mierne preháňavými žalúdočnými čajmi.

Zlá činnosť tohoto okruhu výrazne vplýva na vznik depresií. Aj preto je dobou depresií jeseň, obdobie, v ktorom je dominantný práve tento okruh. Celkovo však je potrebné, a to nielen pre tento okruh, aby naše telo nezmäklo a nezdegenerovalo nedostatkom pohybu, zlou stravou a negatívnym, depresívnym myslením.

Tak a tu sa naša cesta ľudským telom uzatvára. Snáď vám pomohla pochopiť niektoré skryté súvislosti fungovania nášho organizmu a možno ste aj odhalili, kde je vaša slabina, aj keď sa ešte neprejavila nejakou vážnejšou chorobou. Nebol to samozrejme vyčerpávajúci opis funkcie jednotlivých okruhov a ani to nebolo účelom. To môžete nájsť v knihách, ktoré sa tým podrobne zaoberajú. Išlo hlavne o pochopenie, že všetko so všetkým súvisí. A to nielen v našom organizme. Náš organizmus je jeden celok v ktorom nemožno nejaký orgán oddeliť a liečiť ho samostatne, ako to zvykne dnešná medicína. Potom nie je divu, že potiaže sa onedlho opakujú, alebo sa problém prejaví zase niekde inde.

Ondro Végh