Minimalistická záhrada (3)

Patrick Whitefield

Keďže minimalistická záhrada pozostáva hlavne z trvaliek a samovysievajúcich sa rastlín, je málo pravdepodobné, že sa po založení budeme vedieť zbaviť burín - trvaliek. Je preto vhodné začať na mieste vyčistenom do najvyššej možnej miery.

Najlepší spôsob ako vyriešiť vážny problém burín - trvaliek, je použiť mulč neprepúšťajúci svetlo, napríklad recyklovanú čiernu plastovú fóliu, na určitú dobu pred vysádzaním. Ideálne by bolo, keby mulč ležal na pozemku po celú jar a leto, keďže kynoží buriny, iba keď začínajú rásť. Môže byť do určitej miery účinný aj cez zimu, najmä keď je zima mierna; vtedy vykynoží všetky jednoročné buriny a menej odolné trvalky, no nezmôže odolnejšie trvalky, napríklad pýr, ktoré sa na jar prederú na povrch.

Tam, kde sú buriny jednoročné, alebo mladé trvalky, je možné použiť priepustný mulč. Pozostáva z biologicky rozložiteľnej vrstvy neprepúšťajúcej svetlo, napríklad z kartónu, alebo novinového papiera, zaťaženej vrstvou hnojiva, ktorá je v suchšom období ešte prikrytá vrstvou slamy. Do mulču sa urobia jamky a mladé rastliny sa vysádzajú do hrstí pôdy nasypaných do jamiek. Efektívnosť takéhoto mulču závisí od schopnosti rastlín prerásť burinu, ktorá začína rásť, keď sa mulč rozloží.

Ak je vrchná vrstva pôdy kompaktná, je možné ju pred vysádzaním rozdrobiť tak, že zatlačíme do pôdy v celej ich dĺžke, zaprieme sa do poriska a pôdu "otvoríme". Kompaktnosť spodných vrstiev pôdy môžeme rozrušiť dvojitým prekopávaním - je to však náročná práca, na ktorú sa netreba podujímať ak to nie je absolútne nevyhnutné. Jestvuje pomalšia alternatíva - navŕšiť na kompaktnú pôdu hlboký záhon a nechať trvalky, aby koreňmi prevŕtali kompaktnú vrstvu. Pomôžu im v tom vykŕmené dážďovky, ktoré budete chovať v hlbokej vrstve mulču.

Mnoho trvaliek je možno kúpiť ako sadenice, čo šetrí čas, je to však finančne omnoho nárožnejšie. Či si sadenice pestujete sami, alebo kupujete, ich vysádzanie má obrovskú výhodu pred priamym vysievaním: sadenice sú omnoho menej zraniteľné slimákmi ako drobučké rastlinky vzchádzajúce zo semien. Je omnoho jednoduchšie držať si malé studené parenisko bez slimákov, ako chrániť rastlinky rastúce v otvorenej záhrade. Väčšinu trvaliek je možné zasiať na jar a vysadiť o niekoľko mesiacov neskôr; individuálne požiadavky jednotlivých druhov by mali byť uvedené na obaloch semien.

Samovysievajúce sa rastliny je možné siať priamo, ale tam, kde sú slimáky príliš žravé, sa rastliny, ktoré sa vysiali samé strácajú hneď potom, ako ručne vysiate rastliny zožrali slimáky. Preto možno stojí za to prvýkrát vysádzať samovysievajúce rastliny zo sadeníc.

Celkovo funguje polykultúra najlepšie vtedy, ak je pestovaná v hromádkach - malých skupinkách jednotlivých druhov rastlín - a nie zmiešaním jednotlivých rastlín. Znamená to, že každá rastlina bude mať požadovaný priestor, čo nie je možné, keď sú veľké rastliny zmiešané s malými. Uľahčuje to zároveň umiestnenie každého druhu v ideálnom prostredí a vzťahoch k charakteru záhradky a k ďalším rastlinám.

Tešte sa zo svojej záhradky

Keď je minimalistická záhradka založená, vyžaduje si len veľmi málo práce: je to skôr kormidlovanie lode ako veslovanie.

Medzi životaschopnými trvalkami je sotvakedy potrebné plieť, najmä ak používate mulč. Keď rastliny cez zimu odumrú, je dobré pridať ďalší mulč na ochranu holej pôdy. V skutočnosti nie je nevyhnutné kompostovať: kuchynské odpadky je možno v tenkej vrstve rozložiť priamo na pôdu a jemne prikryť mulčom. Na povrch je tiež možné aplikovať ďalšie rastlinné potraviny, napríklad kostihoj. Mojou hlavnou činnosťou týkajúcou sa kontroly škodcov a chorôb je pozorovanie lienok a ich lariev pri pojedaní vošiek.

Samovysievajúce sa rastliny vyžadujú o niečo viac práce ako trvalky. Je potrebné očistiť im pôdu, aby sa mohli vysiať a kým vzídu, bude potrebné trochu plieť a presvetľovať. Alternatívny postup je, ak vzídu nahusto a rovnomerne, zožať ich metódou "zober úrodu a príď zasa" (pozri odsek s rovnakým názvom), alebo ako mladé rastlinky, či ich dokonca použiť ako zelené hnojivo. Každý rok by sa jedna - dve zdravé rastliny nemali zbierať a mal by sa im ponechať dostatok miesta na rast, aby mohli všetku svoju energiu venovať tvorbe semien. Zber úrody je potom udalosťou

Niektoré rastliny majú neobvyklé chute a trocha experimentovania stojí zato. Napríklad mrlík dobrý (Chenopodiaceae bonus-henricus) má horkastý nádych, keď sa varí, alebo dusí osamote. V zmesi s karotkou však dáva bohatú, kyslastú, absolútne lahodnú chuť.

Literatúra:

How to make Forest garden, Patrik Whitefield

Designing and maintaining your edible landscape naturaly, Robert Kourik

The salad garden, Joy Larkcom

Practical mulching, Patrick Whitefield

Všetky publikácie sú v ponuke
Permanent publications, East Meon
Hampshire, GU32 1HR, England.
hello@permaculture.co.uk

Patrick Whitefield, z Permaculture Magazine č.12 preložil Wim