Naše staré plodiny

Petr Dostálek

V minulosti lidé pěstovali velké množství různých druhů a odrůd rostlin. Dnes je ale zemědělství zprůmyslněno používáním strojů a velkovýrobních technologií, což vedlo i k tomu, že se dnes pěstuje jen několik málo plodin a přešlechtěných odrůd. Používají se umělá hnojiva a chemické postřiky, které škodí životnímu prostředí a ohrožují zdraví člověka.

Mizející kulturní bohatství.

Z volné přírody mizí ve světě každý den několik druhů divokých zvířat a rostlin. Podobně mizí z našeho zemědělství a z naší krajiny nenávratně i staré kulturní plodiny a krajové odrůdy , které po staletí pěstovali naši předkové. Mají nižší výnosy než moderní vyšlechtěné odrůdy, mohou však poskytovat pestřejší potravu. Navíc jsou cenným kulturním dědictvím o něž musíme pečovat podobně jako pečujeme o skanzeny lidových staveb které chceme zachovat pro další generace. Jsou významné pro šlechtitele a genetiky protože často jsou odolné chorobám a škůdcům. Z hlediska ekologie a přírodní rovnováhy jsou staré plodiny a odrůdy podporou biologické diversity - rozmanitosti života

Zachovejme je živé!

A proto stojí jistě za to, abychom tyto poklady minulosti uchovali živé. A to nejpřirozeněji běžným pěstováním, tak jak byly udržovány po staletí. Tím se mohou tyto druhy a odrůdy přizpůsobovat měnícímu se prostředí, obohacovat náš jídelníček a přinášet nám radost z jejich pěstování a poznávání bohatství rostlinného světa

Jak na to?

Jde tedy o to, tyto druhy a odrůdy nenechat zmizet z polí a zahrad ale trvale je pěstovat. Tedy nikoliv vypěstovat jen pro jednorázový konsum, jako to děláme se semínky zeleniny, která kupujeme v obchodě, nýbrž trvale udržovat. Vypěstovat si ekologicky, bez umělých hnojiv a postřiků, vlastní bioosivo pro další setí je nepoměrně těžší. Chce to po nás více práce a námahy. O to větší pak ale bude naše radost z vlastnoručně vypěstovaných plodů větší. Prakticky ale pak můžete z vlastního osiva ochutnat špenát z listů lebedy zahradní, zkusit si nasít na malý záhonek starou odrůdu pšenice či se jen potěšit krásnými květy vzácného plevele ostrožky stračky nebo koukolu, které dnes ve volné přírodě nenajdete. Stačí jeden druh či odrůda na jednom malém záhonku - i to může být Váš konkrétní příspěvek k uchování biodiversity. Napište nám, zda byste chtěli zkusit pěstovat nějakou starou zeleninu, obilovinu či ohrožený plevel a kolik místa na zahrádce jí můžete věnovat. Jaro už klepe na dveře ba je přímo otevírá

Co říkáte, zkusíte to?

Více informací na adrese:

Biodiversita - Petr Dostálek
Svaz PRO-BIO
Nemocniční 53, p.s.116
787 01 Šumperk
tel 0649-216609, 214586
fax 0649-21458