Ľudia a stromy

Ak hľadá a je otvorený, nachádza vždy človek u stromov kľud, mier a energiu. Ak ovplyvňujú stromy nás, potom musíme i my, ľudia, ovplyvňovať spätne stromy.

Pokiaľ má i nevypovedaná myšlienka človeka, vztiahnutá k rastline určenej k likvidácii, deštruktívny vplyv na rastlinu, inak trebárs verbálne chválenú, aké deštruktívne účinky asi má naše väčšinou prevládajúce negatívne myslenie (vrátane žurnalistiky, pre ktorú je len zlá správa dobrá)? Čo keď je väčšina tzv. civilizačných nemocí spôsobená nielen horším životným prostredím, a neustále sa zvyšujúcim stresom, ale tiež tým, že to čo jeme, teda rastliny, je "oslabené" a so stále menším podielom pre nás tak nevyhnutnej energie.? Ako zistil pri svojom výskume Ing. Vladimír Rajda z Kyjova, majú dne stromu u nás len 50% účinnosť - čo keď to nie je problém len nášho teritória?

Nedávno prebehli tlačou správy o tom, že byť vegetariánom je prirodzenejšie i preto, že pre ľudí tak dôležité výživové zložky rastlín sú pre trávenie prirodzenejšie než bielkoviny živočíšneho pôvodu. Priamo sa pritom hovorilo, že s "piesňou nášho organizmu viac ladí "pieseň rastlín". Čo keď je v tomto zmysle naše priame užívanie minerálov neúčinné - museli by najskôr prejsť "rastlinnou" úpravou? Čo keď naše babičky, sedávajúce na lavičke pod starou lipou, veľmi dobre vedeli, koľko energie taký strom poskytuje?

Niektorí výskumníci sa odvažujú ísť ešte ďalej: Čo keď je duch národa v priamom vzťahu k duchu lesov, s ktorými žije? Možno platí: Ukáž mi svoj les a ja ti poviem, aký je tvoj národ. Č keď je vznik politických strán v období osvietenstva púhou sociálnou reflexiou vyrúbania zmiešaných lesov a počiatku vysádzania monokultúr? Jeden všímavý lesník, doc. Otto Hanck, hovorí: "Keď prechádzam smrekovým, dubovým, alebo iným monokultúrnym lesom, mám dojem, že som na schôdzi politickej strany..."

Je zistené, že ak vyrastajú mladé stromy medzi veľkými, sú v dospelosti odolnejšie a alepšie geneticky vybavené. Nepripomína vám to niečo? Dieťa, ktoré vyrastie v detskom "domove", má mnohonásobne väčšiu nádej, že sa dostane na šikmú plochu.

Skúsení a pozorní lesníci vedia, že blesk nikdy neudrie do zdravého stromu, i keby stál na vrchole kopca. Je to náhoda?

Organové píšťaly sa vyrábajú z borového dreva. Píšťaly vyrobené v Nemecku majú tvrdší, kovovejší zvuk, než píšťaly vyrobené z našich borovíc. Nie je to otázka výrobného postupu. - pokiaľ by v Nemecku vyrobili píšťaly z nášho dreva, tak by zneli inak. Nie je aj toto dôvod na zamyslenie, či duchovný, morálny, ale samozrejme i zdravotný stav lesa skutočne nezodpovedá stavu národa? Nemalo by i naše lesníctvo - práve tak ako školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, či náš vzťah k zvieratám - prejsť "new age" prebudením?

Vlastimil Marek, z časopisu Baraka č.9

Sú na svete stromy, ktoré narastú do výšky šesťdesiat, ba i viac metrov.
Aká sila pumpuje živiny z koreňov až do posledného listu ?
Videl som stromy, ktoré vyrastajú z brala.
Kde berú silu žiť na takom mieste ?
Stromy umierajú v jeseni a na jar začínajú znova žiť.
Odkiaľ majú silu rok čo rok vynútiť si cez smrť nový zrod ?
Stromy nepotrebujú k životu veľa.
Vzduch, slnko, zem a vodu.
Každý strom podľa svojho druhu viac alebo menej ako ten či onen.
A z toho vytvárajú korene, kmene, listy, kvety, plody, semená.
A zo stromov vzniká les.
Les však je domov zvieratám.
Les vytvoril pôdu, ktorá je základom našich polí.
Les nám dáva kyslík.
Všetok život prichádza z lesa a z mora.
Tak skromne, tak jednoducho žijú stromy.
Len z toho najpotrebnejšieho.
A my ?
Ja ?
Ty ?

Fritz Giglinger

Ten najskromnejší ker,
ten najbiednejší bodliak
skôr mojim bratom je,
než človek, keď je podliak.

No každý, kto má česť,
aj keď ho osud kopol,
je pre mňa vidina:
vysoký, čistý topoľ.

Na stromy píšem si
a o stromoch aj vravím.
Les mojim ľudstvom je,
keď v ľudstve nie som zdravý.

Po všetkých pevninách,
vidíš ich držať stráže,
strom o strom opretý,
ako im zákon káže.

Strom stromu nie je kat,
zem brata s bratom spája.
Im diabol pokoj dal.
Boh nevyhnal ich z raja.

Nad tvorstva korunou
ich koruna sa vznáša,
z jej lístia hovorí
len dobro a len krása.

Vraždia sa národy
v znamení farieb a plemien -
strom stromu darom dá
nádheru svojich semien.

Vraždia sa národy
v znamení rôznych znakov -
strom stromu klania sa,
vždy naplnený vďakou.

Príroda zákon je,
človek však neposlúcha,
preto je zmätok v ňom
a strom je sídlom ducha.

Vysoko v korunách
sídli duch - ľahni si na zem
a hore dívaj sa.
A potom napíš báseň.

Ján Smrek