Kruh života v roku 2010

Kruh života v roku 2010

Začiatok roku 2010 znamená pre Kruh života tak trochu znovuzrodenie, či skôr zobudenie z dlhého spánku. V januári sme vydali po viac ako šiestich rokoch nové tlačené číslo časopisu, ktorého téma je “Ideály v čase” a zároveň sme spustili nové webové stránky kruhzivota.sk.

Tlačený Kruh života 14 si môžete objednať priamo na našej stránke alebo kúpiť v niektorom z predajných miest. Na webových stránkach pre túto chvíľu z jeho obsahu poodhalíme iba niečo: k dispozícii dávame kompletný rozhovor s Jurajom Hipšom s názvom “Prežívať slobodu ducha vo svojom vnútri”, článok Miroslava Kašiaka „Zaježka - evolúcia jedného sna“ a celý editorial. Zvyšok článkov a rozhovorov nájdete na webe zatiaľ iba v podobe krátkych ukážok a neskrátené sa budú dať prečítať v tlačenom vydaní. Časom ich však sprístupníme aj na internetových stránkach.

Okrem obsahu tlačeného čísla, na novom webe nájdete množstvo iného zaujímavého materiálu - pribudli nové rubriky, články, možnosti prispievať a diskutovať. Chceli by sme, aby sa web stal živým miestom, priestorom pre výmenu a zdieľanie informácií, ktoré istým spôsobom vybočujú zo záplavy mainstreamových jednodňových senzácií.

Zo starého webu sa nám podarilo preniesť všetky texty, u niektorých starších zatiaľ iba v surovej nenaformátovanej podobe. Rozhodli sme sa na pamiatku zachovať aj starý web, ktorý bude spiacim archívom starých článkov. Nové články sa však už budú objavovať iba tu.

Možno ste si všimli, že podnadpis stránok sme zmenili z pôvodného „časopis pre slobodný život v súlade s prírodou“ na nové motto - „stránky pre otvorenú myseľ“. Táto zmena vyjadruje otvorenejšie obsahové zameranie, v súlade so snahou o širšie vnímanie človeka a sveta jeho ideí. V centre nášho záujmu stojí človek, ako bytosť na jednej strane pevne zakorenená v prírodnom svete, na strane druhej túžiaca po niečom, čo by dalo jej existencii vyšší zmysel. Bytosť snažiaca sa vymaniť z kolobehu zrodenia a smrti, nekonečného boja o prežitie, zažívania a spôsobovania utrpenia. Bytosť schopná vízie, myšlienky, nádeje a viery. Bytosť obdarená otvorenou mysľou, stále skúmajúca a hľadajúca svoje miesto v kruhu života.

V jadre našej snahy je hľadanie a objavovanie zmysluplných ciest, akými môže človek na tomto svete kráčať, čo najmenej pri tom ubližovať iným a zároveň realizovať svoju hlbokú túžbu po vnútornom raste. Oblasť nášho záujmu sa pohybuje v miestach kde sa stretáva kritické myslenie, filozofia, etika, viera, ale aj spoločenská angažovanosť a politika vo svojej nepokrivnenej podobe.

V tomto duchu chceme naďalej rozvíjať naše aktivity. Budeme radi, ak pri tom budete s nami.

za redakčný kruh Matúš Ritomský

Komentáre

...

no teším sa na články. Časopis je objednaný, takže hor sa do vzdelávania a zaujímavého čítania

skvelá správa

Ďakujem, za oživenie tohto výborného časopisu. Ani si nepamätám, kedy ma niečo takto veľmi potešilo! Želám autorom veľa inšpirácie a chuti do písania!