Kruh života v roku 2000

Tak a máme tu toľko očakávaný rok 2000. Hystéria pred koncom roka bola naozaj masová, od očakávania konca sveta rôznymi sektami aj jednotlivcami, paniku okolo počítačov a ich dátumov cez nákupnú horúčku väčšiny bežných ľudí až po zbožné očakávania Nového Veku.

Zmenilo sa niečo týmto magickým dátumom, alebo nie? Kto očakával nejaké zásadné a viditeľné zmeny, asi bol sklamaný. V každom prípade mi však vnímavejší ľudia dajú za pravdu, že už v priebehu minulého roka, ale aj teraz prebiehajú dosť rýchle a podstatné zmeny v našich osobných životoch a vzťahoch s bezprostredným okolím, ale aj celkovo v spoločnosti. Čas sa akoby zrýchlil a my sme behom krátkej doby (ak sme sa o to snažili) poriešili toľko rôznych problémov a traum z minulosti, čo by nám predtým trvalo dlhé obdobie. Akosi samé okolnosti nás tlačili vysporiadať sa s minulosťou, aby sme mohli s čistejším štítom začať niečo nové.

Takže je to len pekné číslo? Skúsenosti staré tisíce rokov overili, že každé číslo má svoju kvalitu a napríklad samotný dátum narodenia veľa vypovedá o danom človeku. Numerológia, ktorá sa týmito súvislosťami zaoberá, môže podobne ako astrológia človeku pomôcť ísť ľahšie životom. Vyžaduje si to však náš aktívny prístup, pri ktorom si uvedomíme danosti a kvality danej doby a žijeme tak, aby sme ich čo najlepšie využili. Ľahšie je ísť po vetre, než proti vetru, ale niekomu to môže vyhovovať práve naopak. Takže rok 2000 nám síce ponúka nové možnosti, hlavne v prekonávaní silného egoizmu, ktorým bola naša kultúra poznačená v poslednom tisícročí, začínajúcom sa jednotkou. Záleží ale len na nás, či ich využijeme v prospech nás všetkých. Či budeme ochotní viac spolupracovať a zdieľať s druhými, namiesto toho, aby sme hľadali rozpory a konflikty.

S týmto pomyselným začiatkom súvisí aj téma tohto čísla. Je akýmsi zamyslením nad možnosťami ďalšieho vývoja našej spoločnosti a ľudstva ako takého. Samozrejme nie je v našich možnostiach komplexne popísať túto tému, ale pokúsili sme sa priblížiť niektoré zaujímavé pohľady a zároveň aj možné východiská.

Je teda len na každom z nás a zároveň na nás všetkých ako celku, ktorú cestu si vyberieme. Následky nášho rozhodnutia si ale prirodzene budeme niesť sami.

Ondro Végh