Ideály v čase - úvod ku Kruhu života 14

Ideály v čase

Keď som v roku 2004 pripravoval trináste číslo Kruhu života, vedel som, že vo vydávaní tohto časopisu bude nasledovať dlhšia prestávka. Bolo to obdobie, kedy sa moja tvorivá energia obracala iným smerom, pre ďalšie témy som nenachádzal dostatok inšpirácie a v neposlednom rade svoju úlohu zohrávali tiež pochybnosti o niektorých víziách, ktoré boli od začiatku spojené s Kruhom života. Bol to čas, kedy som cítil potrebu pozrieť sa na ideály svojej mladosti s odstupom, podrobiť ich skúškam v živote človeka, ktorý nie je revolucionárom a aktivistom na plný úväzok, ale žije každodenný život s obyčajnými ľudskými starosťami a radosťami.

Svoje živobytie som v tom čase spojil s činnosťou, ktorá poskytovala priestor pre moju tvorivosť a slobodomyseľnosť, pomáhal som založiť skupinu tanečníkov s ohňom a neskôr aj umeleckú agentúru, ktorá sa venuje tvorbe tanečno-akrobatických predstavení. Súčasne s tým som preskúmal svoj vzťah k mestu, v ktorom žijem, jeho kultúre a jeho rytmom. Objavil som v sebe vnútorné uspokojenie s mestským spôsobom života a zbavil sa predstavy, že naplnenie mojich životných ideálov leží niekde na vidieckych lazoch, či v komunite zasadenej do panenskej prírody.

Počas toho som naďalej so záujmom pozoroval myšlienky, aktivity a vývoj zeleného hnutia, aktivít za zmenu spoločnosti,  snažil sa zúčastňovať občianskeho života a pomáhať rôznym projektom, ktoré dodnes považujem za užitočné. Zároveň som však prežíval radosť vždy, keď som dokázal nahliadnuť na problémy dnešného sveta ako aj existenčné otázky človeka z rôznych uhlov, zachovávať si myseľ otvorenú obrovskej rozmanitosti života a vyhýbať sa predsudkom a dogmatickým pravdám (aj tým „zeleným“).

Za tie roky som sa pochopiteľne stretával aj s otázkami čo sa deje s Kruhom života, či ešte bude vychádzať. Moja odpoveď bola, že na vydanie ďalšieho čísla musí dozrieť čas a prísť ten správny impulz. A to sa aj skutočne stalo. Jedného dňa som náhodou otvoril archív starých čísel Kruhu života, začal som si v nich listovať a na myseľ mi prišla otázka – čo robia dnes tí ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom s Kruhom života spojení a ktorým bol blízky ideál „slobodného života v súlade s prírodou“? A vzápätí ma napadol spôsob, ako sa dopátrať k odpovedi – pripraviť nové číslo Kruhu života s názvom „Ideály v čase“.

Keď píšem tento úvodník, časopis je už skoro hotový, a tak môžem premýšľať o jeho obsahu a položiť si otázku, čo je výsledkom môjho pátrania po premenách ideálov v čase.

Mozaika životných príbehov, výpoveď o jednej skupine ľudí, ktorí sa stretli v istom jedinečnom období, väčšinou ako súčasť rovnakej generácie a aktívne sa podieľali na živote zeleného a alternatívneho hnutia v 90. rokoch 20 storočia. Ide o ľudí, ktorí väčšinou prežívali svoju mladosť v atmosfére porevolučného entuziazmu a uvoľnenia. Zároveň sú to ľudia, ktorí boli obdarení zvýšenou citlivosťou k problémom životného prostredia, práv zvierat, ľudských práv a slobôd. Ľudia, ktorí so záujmom prijímali zelené ideály, ktoré k nám začali prúdiť so západných krajín po páde železnej opony. Ľudia, ktorí v súlade s týmito ideálmi formovali svoj životný štýl a pohľad na svet. Medzi kľúčové slová toho obdobia patrili angažovanosť, aktivizmus, úcta k životu, vegetariánstvo, boj za matku Zem, dobrovoľná skromnosť, návrat k prírode, permakultúra, alternatívny životný štýl, odpor voči prejavom rasizmu, fašizmu, komunizmu a totalitám vôbec.

Z tejto skupiny ľudí som oslovil niekoľko zaujímavých osobností s cieľom zmapovať ich vývoj, myšlienkový posun a zmeny vnútorného postoja v priebehu posledných cca 10 rokov. Sú to ľudia, s ktorými som v minulosti rôznymi spôsobmi spolupracoval a popri práci na uskutočňovaní rôznych projektov sme si často vytvorili priateľský vzťah.

Vyrozprávané príbehy odhalili hlbšiu podstatu ideálov, ktoré vo všetkých oslovených žijú dodnes, aj keď významne ovplyvnené a transformované životnými skúsenosťami. Kľúčové slová, ktoré som spomenul vyššie sú dnes obohatené o ďalšie aspekty. Významnými sa mi javia najmä dva z nich: na jednej strane je to potreba duchovného ukotvenia a s tým súvisiace kladenie otázok o hlbšom zmysle ľudskej existencie, na druhej strane snaha o veľmi praktické uplatňovanie vlastných hodnôt v každodennom živote, potreba sebarealizácie a zmysluplného začlenenia sa v rámci ľudského spoločenstva.

Väčšina oslovených aj dnes pracuje a realizuje sa v rámci projektov, ktoré istým spôsobom súvisia s ideálmi ich mladosti. V mnohých postojoch je viditeľný posun od strnulého a dogmatického presadzovania určitého súboru právd k otvorenejšiemu prístupu k životu. Zároveň si však títo ľudia vo väčšine prípadov udržali kritický pohľad na to, čo nazývame „spoločenský mainstream“ a nevzdali sa nádeje na uskutočňovanie niektorých rýdzo idealistických myšlienok.

Verím, že obsah nového Kruhu života nebude pôsobiť ako nostalgické ohliadnutie sa za minulosťou, ale predovšetkým ako zdroj inšpirácie a odvahy tvoriť podobu vlastného života v súlade s vnútornou potrebou preskúmať nové nevychodené cesty a túžbou po neúnavnom napĺňaní odvážnych vízii hodných ľudských bytostí.

Matúš Ritomský