Ideály - pohľad z druhej strany

Ideál dáva silu, ale zároveň funguje ako klapka na očiach. Ľudia oddaní ideálom majú často tendenciu vidieť okolo seba iba to, čo ich ideály potvrdzuje a dokazuje ich pravdivosť. Podobne tomu bezpochyby bolo a je aj pri vydávaní Kruhu života. Ideál  o slobodnom živote v súlade s prírodou; je však iba jednou časťou príbehu. Život je príliš zložitý na to, aby ho akýkoľvek ľudský ideál mohol obsiahnuť. Snaha vidieť iba niektoré časti celku, zapríčiňuje nerovnováhu, ktorú realita života nakoniec vždy premení na ľudské sklamanie.

Kruh života bol od svojho počiatku časopisom ideálov. Samotný podnadpis vyjadruje veľký ideál -“slobodný život v súlade s prírodou”. Vraví sa, že ideál dokáže pozdvihnúť ľudského ducha, zmeniť svet k lepšiemu, dokáže v človeku prebudiť silu konať dobro. Každá minca má však dve strany a iná múdrosť hovorí, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami, alebo inak – veľkými ideálmi. História predsa pozná dosť príkladov, kedy krásne ideály spôsobili nesmierne utrpenie mnohých.

Ideál dáva silu, ale zároveň funguje ako klapka na očiach. Ľudia oddaní ideálom majú často tendenciu vidieť okolo seba iba to, čo ich ideály potvrdzuje a dokazuje ich pravdivosť. Podobne tomu bezpochyby bolo a je aj pri vydávaní Kruhu života. Ideál o “slobodnom živote v súlade s prírodou” je však iba jednou časťou príbehu. Život je príliš zložitý na to, aby ho akýkoľvek ľudský ideál mohol obsiahnuť. Snaha vidieť iba niektoré časti celku, zapríčiňuje nerovnováhu, ktorú realita života nakoniec vždy premení na ľudské sklamanie.

Dvanáste číslo Kruhu života je preto aj o pohľadoch z druhej strany a o snahe podrobiť ideály skúškam, ktoré odhalia mieru ich pravdivosti. Oddanosť ideálu by nikdy nemala spôsobiť, že v nás odumrie túžba po poznaní pravdy. Úprimné hľadanie pravdy od človeka vyžaduje, aby sa dokázal kriticky pozrieť aj na svoje vlastné názory, presvedčenia a našiel odvahu konfrontovať svoje ideály s realitou života. V tomto čísle Kruhu života sa objavujú články, ktoré budú možno pre niektorých stálych čitateľov nečakané. V eseji Antikapitalistická mentalita sa stretnete s obhajobou kapitalizmu, v článku Strava prírodných národov so zisteniami, ktoré spochybňujú predstavu o prirodzenosti vegetariánskeho stravovania, v Priateľskej kritike permakultúry si prečítate argumenty poukazujúce na nedokonalosť permakultúrnych myšlienok, v článku Gazdujte sa dočítate o tom, že ideál o sebestačnom živote na laze je jedna vec a jeho uskutočňovanie vec druhá. Samotná téma čísla je pre Kruh života tiež trochu nezvyčajná – mesto, mestský život, jeho klady a zápory, vytváranie alternatív k mestskému životu priamo v meste.

Prajem si aby boli rôzne uhly pohľadov, ktoré možno nájsť v dvanástom čísle Kruhu života, obohatením pre všetkých jeho čitateľov. Zároveň si prajem, aby poznanie o nedokonalosti akéhokoľvek ideálu, nespôsobovalo rezignáciu na hľadanie významu základných hodnôt akými sú súcit, láska, spolupatričnosť, sloboda. Cieľom by mal byť práve opak – zbavovanie sa falošných predstáv, dogmatickosti v myslení a slepej oddanosti ideálu, ako cesta k napĺňaniu skutočných hodnôt v skutočnom živote.

Matúš Ritomský