Hranice, okraje, rozhrania - Úvod k číslu 13

Hranice, okraje, rozhrania - Úvod k číslu 13

”Iba otvorená ľudská myseľ, zbavená predsudkov a strachu z neznámeho, dokáže vidieť svet v jeho rozmanitosti a zároveň nájsť odvahu touto rozmanitosťou sveta prechádzať aj napriek všetkým hraniciam, ktoré tomu bránia.”

Hranice medzi životom v meste a životom na vidieku. Hranice medzi virtuálnou realitou počítačových dát a prírodným svetom  živých bytostí. Hranice medzi usadeným životom a životom nomáda, pútnika. Hranice medzi dobrovoľnou skromnosťou a ekologickým luxusom. Hranice na mapách fyzického sveta a hranice vesmíru ľudských myslí. Hranice a odvaha ich prekračovať. Život medzi rôznymi svetmi, život na rozhraní, život na okraji. Hranice ako téma nového čísla Kruhu života.

Ekológovia poznajú fakt, že na hranici medzi rôznymi ekosystémami možno nájsť najbujnejší a najbohatší život, pretože živé organizmy v týchto oblastiach dokážu využívať zdroje rôznych systémov. V permakultúre sa tento jav nazýva efekt úrodného rozhrania (napríklad rozhranie morí a pevniny alebo lesa a lúky). Podobné rozhrania možno pozorovať aj v rôznych oblastiach ľudského života. Našou snahou bolo zmapovať niektoré z nich.

Na nasledujúcich stránkach sa dočítate o ľuďoch, ktorí rôznymi spôsobmi prekračujú hranice. Snažili sme sa zistiť, čo ich k tomu vedie a ako sa pri tom cítia. V určitom zmysle tým nadväzujeme na tému predchádzajúceho čísla, ktorou bol „Pohľad z druhej strany“. Schopnosť dokázať sa na život pozrieť z rôznych uhlov úzko súvisí s odvahou prekračovať hranice, ktoré na jednej strane človeku dávajú pocit istoty, na druhej strane mu však bránia vidieť svet očami mystikov a vizionárov, ktorí nám od pradávna prinášajú posolstvá o bezhraničnej jednote ukrytej za všetkými vecami .

A ešte jedna vec spája tému tohoto čísla s témou predchádzajúceho - otvorená myseľ. Iba otvorená ľudská myseľ, zbavená predsudkov a strachu z neznámeho, dokáže vidieť svet v jeho rozmanitosti a zároveň nájsť odvahu touto rozmanitosťou sveta prechádzať aj napriek všetkým hraniciam, ktoré tomu bránia. Všetkým čitateľom preto prajem predovšetkým otvorenú myseľ. Nielen pri čítaní Kruhu života, ale najmä pri každodennom objavovaní tajomstiev života.

Matúš Ritomský