Hermann Hesse o prírode

Hermann Hesse o prírode

Želal som si priblížiť dnešným ľuďom veľkorysý nemý život prírody, aby si ho zaľúbili. Chcel som ich naučiť načúvať úderom srdca zeme, zúčastňovať sa na živote všetkého, aby pri nápore svojich malých osudov nezabúdali, že nie sme bohovia a nestvorili sme sa sami, ale že sme deťmi a časťou zeme a kozmu.

Chcel som tiež ľudí naučiť, aby hľadali pramene radosti a prúdy života v bratskej láske k prírode, chcel som hlásať umenie pozorovania, putovania a užívania a radosť z prítomného. Chcel som, aby pohoria, moria a zelené ostrovy vábivo prehovorili k vám mocnou rečou a chcel som vás prinútiť vidieť, aký nesmierne mnohotvárny, rušný život denne bujnie a prekypuje mimo vašich domovo a miest.

Chcel som docieliť, aby ste sa zahanbili, že o zahraničných vojnách, módnych drobnostiach, literatúre a umeniach viete viac ako o jari, ktorá sa rozvíja pred vašimi mestami nespútaným ruchom, o riekach, čo pretekajú popod vaše mosty, a o lesoch a nádherných lúkach, ktorými uháňa vaša železnica. Chcel som vám vyrozprávať, aké nezabudnuteľné pôžitky našiel osamelý a životom trápený človek na tomto svete, a chcel som, aby ste vy, čo ste možno šťastnejší a radostnejší ako ja, odkrývali tento svet s ešte väčšou potechou.

A predovšetkým som vám chcel vložiť do sŕdc krásne tajomstvo lásky. Dúfal som, že vás naučím byť všetkému tvorstvu ozajstnými bratmi, aby ste boli takí plní lásky, že by ste sa nezľakli ani utrpenia ani smrti, ale keď príde k vám, prijali ju vážne a bratsky ako rodnú sestru.

Hermann Hesse