Haiku

Haiku

V štastí
či v smútku
steblo rastie - a rastie.

Teneda Santoka (1882 - 1940)

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Haiku má mať správne

Haiku má mať správne štruktúru podľa slabík 5-7-5.
toto má 3-4-7 (veľmi zlý preklad)