Eileen Caddy - citát

Príliš mnoho ľudí márni čas a energiu tým, že obviňujú za chyby sveta niekoho iného, miesto aby si uvedomili, že ich môžu zmeniť, keď začnú sami u seba. Najskôr si daj do poriadku vlastný dom.

Keď hodíš do prostriedku rybníka kameň, rozčerí vodu do vĺn; tieto vlny majú svoj počiatok v kameni, v strede rybníka. Začni u seba; potom môžeš vyžarovať mier, lásku, harmóniu a porozumenie ku všetkým dušiam okolo seba. Začni jednať hneď teraz. Túžiš vidieť lepší svet; teda preto niečo urob, nie však poukazovaním na všetkých naokolo, ale nahliadnutím do svojho vnútra, skúmaním svojho srdca, napravovaním svojich vlastných chýb a nachádzaním odpovedí v sebe. Potom môžeš ísť s istotou vpred a byť skutočnou pomocou svojmu susedovi a všetkým dušiam, s ktorými sa stretneš. Zmena začína u jednotlivca a potom prechádza do spoločenstva, mesta, národa a sveta.

Eileen Caddy