Dúhová vízia

Dúhová rodina (Rainbow Gatherings) vytvára slobodné miesta pre stretávanie ľudí s otvorenou myslou. Konajú sa v prírodnom prostredí, v náručí Matky Zeme. Z hboka sa nadýchni a nechaj Babylon za svojim chrbtom... Zahoď masku, ktorú musíš nosiť v meste, buď sám sebou. Každý je vítaný.

Sme rodina mnohých pohľadov, mnohých farieb, mnohých rás, mnohých túžob. Nie je tu žiadny vládca ani ovládaný, všetci spoločne vytvárame jedno vedomie. Naša solidarita patrí kmeňovým ľuďom, ktorí na celom svete stále žijú v harmónii so Zemou. Veríme, že môžu našu modernú spoločnosť mnohému naučiť. Stretávame sa, aby sme zdieľali, prejavili starostlivosť, objavili svoju liečivú silu, otvorili svoje srdcia. Stretávame sa, aby sme udržiavali plamienky lásky v temnote nenávisti a chamtivosti, ktorá zachvátila planétu. Naša vízia je jednoduchá - nepotrebujeme vykonštruované ideológie, zložité systémy a mašinérie, ktoré nás navzájom rozdeľujú a odcudzujú.

Dúha rastie na celom svete

Prvé dúhové stretnutie sa uskutočnilo v štáte Colorado(USA) v roku 1972. V tom čase bolo pokusom oživiť upadajúce hnutie hipies a vrátiť jeho ideály naspäť do skutočného života. Očistiť ich od komercionalizmu a nezmyselného hedonizmu. Na začiatku boli stretnutia pomerné malé, ale v deväťdesiatych rokoch začínajú prudko narastať a v súčasnosti sú americké každoročné celonárodné stretnutia veľkou udalosťou, ktorej sa zúčastňujú desaťtisíce ľudí. Európske stretnutia začali v roku 1981 a tiež stále rastú a rozvíjajú sa. V roku 1992 bolo prvé dúhové stretnutie v Izraely, v roku 1996 v Austrálii, v roku 1999 v Japonsku. Okrem toho sa na celom svete koná množstvo malých, lokálnych stretnutí.

Zdieľanie vytvára dostatok

Stretnutia môžu existovať iba ak každý priloží svoju ruku k spoločnej práci. Nemáme platených organizátorov ani žiadnu vyvolenú vrstvu, ktorá riadi veci. Všetci sme dobrovoľníci, ktorí dávajú svoju energiu tam, kde je potrebná. Veríme, že každý má jedinečný dar a talent, ktoré môže zdieľať s ostatnými. Každý si môže nájsť vlastnú cestu ako urobiť stretnutie ešte radostnejšie a farebnejšie. Aby ostala dúhová rodina zdravá a šťastná, je potrebné vykonať veľa práce. Tvoja pomoc je nevyhnutná. Prines vodu, vykop záchodovú jamu, pomôž krájať zeleninu v kuchyni, prines drevo k ohnisku, zúčastni sa diskusných kruhov, uvar čaj pre druhých, urob tvorivú dielňu, hoď nejaké peniaze do magického klobúku, kresli, spievaj, tancuj, smej sa, miluj... Zúčastňuj sa na živote rodiny.

Vítaj doma

Srdcom stretnutí je hlavný kruh, kde sa informuje o tvorivých dielňach, oznamujú sa praktické informácie a zdieľajú osobné vízie. Okrem hlavného kruhu sa koná množstvo menších diskusných kruhov venovaných rôznym témam - napríklad tomu, kde sa bude konať ďalšie stretnutie a čo je pre jeho uskutočnenie potrebné vykonať. Rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu všetkých zúčastnených. Každý má právo prehovoriť v diskusnom kruhu, rešpekt pre ostatných zúčastnených je nevyhnutnosťou. Dôležitým konsenzom je rozhodnutie udržať absolútne nekomerčný charakter stretnutí. Na stretnutí nie je žiadne predávanie, ani nakupovanie. Spoločné potreby sa financujú prostredníctvom magického klobúku, do ktorého možno prispieť po každom jedle. Každý z účastníkov stretnutia je zodpovedný za bezpečnosť ostatných. Nemáme žiadnu „dúhovú políciu“, ktorá rieši problémy. Všetci sme „dúhovou políciou“, všetci sme pripravení pomôcť, chrániť slabších, riešiť konflikty. Nikto tu nie je sudca ani vyvolený na to, aby určoval, kto je dobrý a kto zlý. Vždy sa pýtaj, čo môžeš urobiť v konkrétnej situácii, aby si obnovil mier a bezpečnosť pre všetkých. Ak je potrebné riešiť konflikt zvolaj kruh. Buď tolerantný, správaj sa láskavo. Pamätaj, že mnohokrát vidíme iba to, čo chceme vidieť. Svet okolo nás je zrkadlo.

úryvky preložené z brožúrky „Rainbow Family Gathering Around The World“