David Korten o kapitalizme

Keď si deti kupujú zbrane a cigarety, ich výdaje každý ekonóm pripočíta medzi aktíva v HDP (Hrubý Domáci Produkt), aj keď je pravdepodobné, že by sme medzi nimi nenašli ani jedného, ktorý by tvrdil, že sa nám vďaka tejto ekonomickej transakcii darí lepšie.

Keď sa rozvedú manželia, hrubý domáci produkt rastie. Zaplatia sa právnici a najmenej jedna strana si bude musieť zaobstarať nové bývanie so všetkým vybavením. Stále väčšiu časť HDP tvoria tiež čiastky, ktoré vydávame na ochranu pred škodlivými vedľajšími účinkami hospodárskeho rastu. Predané drevo započítame do HDP, ale hodnoty zničené polomami a povodňami neodpočítame. Dnešný ekonomický rozum sa zaoberá iba ziskom.

Ekonómovia v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Nemecku, Holandsku a Austrálii vyšli z údajov HDP pre svoje krajiny, ale pokúsili sa od nich odpočítať daň v podobe sociálnych a ekologických škôd, ktoré naše hospodárstvo spôsobuje. Údaje o čistom domácom produkte, ku ktorým tak dospeli, vo všetkých prípadoch naznačujú, že v posledných pätnástich až dvadsiatich rokoch možno hovoriť prinajmenšom o stagnácii. Pokiaľ prehliadneme prakticky neprekonateľné prekážky, ktoré bránia dôslednému započítaniu všetkých ekologických a sociálnych škôd (pretože miznúci život v jeho kráse a jedinečnosti ani rozpadajúce sa medziľudské vzťahy jednoducho nemožno primitívne redukovať na finančný údaj), môžeme bezpečne prehlásiť uplynulé desaťročia za ťažký hospodársky úpadok.

Prichádza čas, kedy by sme si mali uznať jednoduchý fakt, že kapitalizmus katastrofálne zlyhal z dôvod pevne zabudovaných do jeho hodnôt a inštitúcií. Ak chceme žiť vo svete, v ktorom bude namiesto peňazí uctievaný život, musíme kapitalistické hodnoty a inštitúcie zavrhnúť a nahradiť. Je potrebné aby sme ako ľudský druh prijali svoju zodpovednosť za dôsledky svojho pôsobenia na planétu. To predpokladá prejsť na novú úroveň v našom kolektívnom vedomí ako aj v spoločenskej organizácii."

David Korten, Resurgence 193, OS č.10/99