Čo je LETS ?

LETS pracuje na princípe bezpeňažnej výmeny. Je zavedená fiktívna mena, napríklad jahoda. Môže a nemusí byť v kurze k skutočnej mene, napríklad 1jahoda=1Sk, alebo bude závisieť od dĺžky práce, napr. 1 hodina = 60 jahôd. Každý človek do neho zapojený ponúka nejaké tovary, služby a podobne. Tie sú uverejňované napríklad raz za mesiac v buletíne systému.

Každý má svoje konto a je zriadená učtáreň. Ak niekto od niekoho kúpi niečo za dohodnutú cenu, dá mu šek, ktorý sa zanesie do učtárne. Predajca bude mať na konte o tú sumu viac a nákupca zase menej. Môže sa platiť časť v jahodách a časť v korunách za veci, ktoré ste museli kúpiť, alebo za ne platiť, ako napríklad dovážané suroviny, energia a podobne. Neexistujú tu žiadne úroky. Stav účtov každého člena systému sa tiež v určitých intervaloch (mesiac, týždeň) zverejňuje. Ide vlastne o to, že vy urobíte niečo pre jedného človeka, a zase iný človek urobí pre vás niečo, čo potrebujete vy. Je to kolobeh darov, pričom nemusíte to vrátiť tomu človeku, ktorý vám niečo poskytol, ak nemáte mu ponúknuť čo potrebuje, ale môžete to dať zase niekomu inému. Nie je pritom nič zlé, ak má niekto záporný stav. Obvykle tým, že sa stavy zverejňujú, sa tí, čo majú veľký mínus snažia niečo ponúknuť, aby to vyrovnali. Ostatní im tiež zvyknú pomáhať tým, že využívajú ich služby. Ešte sa nestalo, že by niekto výrazne zneužil tento systém. Aj mať veľký plus je zbytočné, lebo v miestnych pomeroch ho potom nemáte kde utratiť a za normálne peniaze ho nevymeníte. Takto sa vlastne ľudia snažia niečo robiť pre druhých, vzájomne sa spoznávajú a upevňuje sa komunita.

Myslíte, že nemáte čo druhým ponúknuť? Možností je veľa. Nejaké nepotrebné veci, oblečenie po deťoch, vŕtanie do stien, opatrovanie detí, kosenie trávnikov, polievanie kvetov v prípade neprítomnosti majiteľa, odvezenie niekoho, ak to súrne potrebuje a podobne. Nie každý musí mať práčku, auto, vŕtačku, rebrík, alebo iné veci, keď ich môžete využívať viacerí. Každý niečo dokáže a zase niečo potrebuje . LETS pomáha objavovať práve tieto naše schopnosti. Výhodou je tiež, že nepotrebujete mať práve peniaze, ak niečo potrebujete. Vy kúpite od niekoho, iný zas od vás a tak to ide ďalej. Výmena tovarov a služieb takto prebieha v miestnej komunite, ktorá sa posilňuje. Odpadá aj zbytočná doprava.

Ondro Végh