Mozaika hľadania - Hľadanie zmyslu

Mozaika hľadania - Hľadanie zmyslu

Sú ľudia, ktorí život berú taký, aký je, nespôsobujú si trápenie pátraním po jeho podstate, ale venujú sa radšej prostým každodenným radostiam a starostiam, zapodievajúc sa predovšetkým praktickou otázkou bytia. Oboma nohami pevne zakotvení v realite, chránení pred búrlivým vyčíňaním živlov, ktoré sa vo vnútri človeka prebúdzajú len čo si začne klásť otázky o hlbšom zmysle svojho konania. Takíto ľudia sú tými čo odpradávna udržujú ľudstvo nažive, životaschopní, pripravení pustiť sa do boja s každou prekážkou, ktorá im stojí v ceste pretvárania sveta podľa vlastných potrieb.

Vnútorná rovnováha

Vnútorná rovnováha

Ak preskúmame podrobne príčiny dnešných environmentálnych problémov, zistíme, že korene neležia v nedokonalých technológiách alebo chybných politických a ekonomických systémoch. Pretože nech budeme mať akúkoľvek dokonalú techniku a tie najsofistikovanejšie politické zriadenia, stúpajúcu nenásytnosť a chamtivosť ľudí nebude naša konečná planéta schopná uspokojiť.”

Ponúkame vám celý článok Juraja Hipša s názvom Vnútorná rovnováha, z ktorého úryvok ste mali možnosť prečítať si v Kruhu života 14.

Cesta k prirodzenosti po 10 rokoch

Cesta k prirodzenosti po 10 rokoch

V roku 1999 sme v Kruhu života číslo 4 uverejnili článok s názvom Cesta k prirodzenosti. Lenka Botlová v ňom opisovala svoj osobný príbeh o tom, ako sa spolu s manželom Patrikom vedení idealizmom a túžbou po prirodzenejšom živote rozhodli opustiť Bratislavu a vytvoriť si nový domov bližšie prírode, na lazoch v dedinke Drieňovo. Nasledujúce riadky sú pokračovaním príbehu po desiatich rokoch.

Som optimistka a verím v dobro - rozhovor s Janou Zwernemann

Som optimistka a verím v dobro

Moja skúsenosť vraví, že vnútri nás je nejaký hlas, svedomie, duša, ktorá nás vedie a vďaka ktorej dokážeme rozpoznať dobro. Ak v živote dokážeme počúvať tento vnútorný hlas a necháme sa ním viesť, nájdeme tie správne rozhodnutia. Zdá sa mi, že ak by sme sa riadili tým, čo cítime, a nie tým, čo iba naslepo preberáme od okolia, mnohí by sa rozhodovali inak. Ako si spomenul, bremeno voľby nás ťaží - mnohí sa voľbe radšej vyhýbajú.”

S Janou Zwernemannovou o rokoch ekologického aktivizmu, dúhovej rodine, svadobnej ceste okolo sveta a sile dobra.