Nádej pre trpiace stvorenie - Práva zvierat a kresťanstvo

Nádej pre trpiace stvorenie - Práva zvierat a kresťanstvo

Keby sme museli počúvať krik zvierat trýznených človekom, nezniesli by sme ho. Preto si zapchávame uši. Nemáme predsa spolky na ochranu zvierat, neexistuje snáď World Wildlife Fund? Je to ich starosť. Pokusy na zvieratách sú ostatne nevyhnutné, veď pomáhajú medicíne, je to právoplatná záležitosť vedy, legitimovaná dokonca kresťanskou teológiou, ktorá si vysvetľuje Stvoriteľove slová (podľa Starého zákona, knihy Genesis 1,26) “podmaňte si zem” po svojom, a to nasledovne : “Vy ste pánmi zeme, zvieratá sú vašimi otrokmi.” Je to naozaj tak? Stvoril Boh zvieratá preto, aby s nimi človek nakladal, ako sa mu zachce?

Malý princ a predavač piluliek

Malý princ

Dobrý deň,” pozdravil Malý princ

Dobrý deň,” povedal obchodník.

Bol to obchodník s patentnými pilulkami utišujúcimi smäd.

Keď človek zhltne jednu týždenne, nemusí už piť.

 

Sklamaný reklamný agent - Jerry Mander

obrázok bez popisu

Jerry Mander je u nás známy predovšetkým ako autor knihy;Štyri dôvody pre zrušenie televízie; (Four arguments for Elimination of Television), ktorá vyšla aj v českom vydavateľstve Doplněk a tiež ako pomerne často citovaný autor v publikáciách, ktoré sa venujú problémom ekologickej krízy, reklamy, technologického pokroku, vplyvu masmédií na spoločnosť, konzumnému spôsobu života. Menej známy, ale určite zaujímavý je fakt, že Jerry Mander začínal svoju pracovnú kariéru ako prezident reklamnej spoločnosti Freeman, Mander & Gossage. O tom, ako sa z úspešného reklamného agenta, ktorý pomáhal predávať značky luxusných automobilov, elektroniky, exkluzívneho oblečenie či nápojov, stáva jeden z najznámejších kritikov reklamnej a masmediálnej manipulácie, mysliteľ varujúci pred zhubnými dôsledkami konzumnej kultúry a života vzdialeného prírode, píše Mander aj v nasledujúcom úryvku z jeho knihy:

Mahátma Gándhí - Sila pravdy

Mahátma Gándhí - Sila pravdy

Mahátma Gándhí nám ukázal úplnú jednotu učenia a života, myslenia a bytia. Jeho neuveriteľná sila koncentrácie - v myslení a konaní - niekoľkokrát znásobila silu tohto fyzicky slabého muža, takže sa stala silou mohutného veľtoku. Možno to ho urobilo mahátmom, veľkou dušou Indie. A predsa sám seba nikdy nevidel ako mahá-átmu, ale len ako na alpa-átmu (ako malého, slabého človeka), ktorý  však hľadá pravdu. Išiel po ceste satyagrahy, na ktorej vidieť stopy len zriedkavo, pohľad nepretržite upretý do slnka Pravdy.”

 

Nákupy ako referendum

Nákupy ako referendum

Dobrovoľná skromnosť? Čo to je? V čase, keď je u nás pre mnohých skromnosť cnosťou z núdze a pre tých, ktorým núdza nehrozí, je zase užívanie si v obchodoch symbolom dostatku, znejú tieto dve slová nejedným ušiam čudácky. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí to s dobrovoľnou skromnosťou myslia úplne vážne.