Občianstvo

Thich Nhat Hanh

Možno si myslíte, že keby ste sa ujali vlády a získali moc, mohli by ste robiť čokoľvek podľa svojho priania, ale tak to nie je. Keby ste sa stali prezidentom, museli by ste sa vysporiadať s tvrdou skutočnosťou, že by ste pravdepodobne robili to isté, čo teraz robí prezident, možno o trochu lepšie alebo o trochu horšie.

Ako občania máme veľkú zodpovednosť. Náš každodenný život, spôsob, ako pijeme a čo jeme, určuje svetovú politickú situáciu. Každý deň robíme veci a sme vecami, ktoré súvisia s mierom. Ak sme si jasne vedomí svojho spôsobu života, spôsobu upotrebenia vecí, spôsobu pohľadu na situáciu, budeme vedieť, ako prispieť k mieru práve v tomto okamihu, ktorý prežívame. Myslíme, že naša vláda môže realizovať politiku podľa svojich predstáv, ale táto možnosť závisí na našom každodennom živote. Ak umožníme zmenu politického rozhodovania, stane sa tak.

Odumieranie ľudskosti

Konrad Lorenz

Väčšina civilizovaných ľudí sú obyvatelia miesta alebo aspoň v mestách pracujú. Denne prichádzajú do styku iba z neživými vecami a naučili sa s nimi zaobchádzať. Odnaučili sa však zaobchádzať so živými organizmami. Všade, kde s nimi prichádzajú do styku, sa k nim chovajú s neuveriteľnou neprezieravosťou a ničia to, z čoho sami žijú.

Hermann Hesse o prírode

Hermann Hesse o prírode

Želal som si priblížiť dnešným ľuďom veľkorysý nemý život prírody, aby si ho zaľúbili. Chcel som ich naučiť načúvať úderom srdca zeme, zúčastňovať sa na živote všetkého, aby pri nápore svojich malých osudov nezabúdali, že nie sme bohovia a nestvorili sme sa sami, ale že sme deťmi a časťou zeme a kozmu.

Hlboká ekológia a pestovanie ekologického vedomia

Deep ecology

Hlboká  ekológia je  cesta, ako  dosiahnuť súlad  a rovnováhu medzi  jednotlivcami,  spoločenstvami  a  celou  prírodou. Je schopná  naplniť naše  bytostné túžby:  vieru a  dôveru v naše najhlbšie  tušenia, odvahu  priamo konať,  radostnú ľahkosť a smelosť tancovať  v harmónii zmyslov,  ktorú objavujeme vďaka hravému spontánnemu  súzvuku s rytmami  nášho tela, s pulzom tečúcej  vody,  so  zmenami  počasia  a  ročných  období a so všetkými prejavmi života na  Zemi. Pozývame vás objavovať, čo ponúka hlboká ekológia.

Znecitlivenie

Znecitlivenie

Nikdy nezabudnem na to, ako som videl dielo Námestie (City Square) od Alberta Giacomettiho po prvýkrát. Je to súsošie niekoľkých ľudí križujúcich námestie mesta. Postavy sú prirastené k zemi, zmeravené končatiny sa zdajú viac vhodné pre státie ako pre pohyb. Kráčajú - či skôr kráčajú ako vo sne - s očami bezmyšlienkovito upretými dopredu, nič nehovoriac a nikoho nespoznávajúc. Ich tváre sú pre mňa záhadou: aké myšlienky sa skrývajú za ich bezduchými očami?