Ideály v čase - úvod ku Kruhu života 14

Ideály v čase

Keď som v roku 2004 pripravoval trináste číslo Kruhu života, vedel som, že vo vydávaní tohto časopisu bude nasledovať dlhšia prestávka. Bolo to obdobie, kedy sa moja tvorivá energia obracala iným smerom, pre ďalšie témy som nenachádzal dostatok inšpirácie a v neposlednom rade svoju úlohu zohrávali tiež pochybnosti o niektorých víziách, ktoré boli od začiatku spojené s Kruhom života. Bol to čas, kedy som cítil potrebu pozrieť sa na ideály svojej mladosti s odstupom, podrobiť ich skúškam v živote človeka, ktorý nie je revolucionárom a aktivistom na plný úväzok, ale žije každodenný život s obyčajnými ľudskými starosťami a radosťami.

Ľudský smútok v období prosperity - 1. časť

Ľudský smútok v  období prosperity

Podľa Christophera Murraya, riaditeľa epidemiologickej sekcie WHO (World Health Organization), bude v roku 2020 druhou najrozšírenejšou chorobou na svete depresia (hneď po srdcovo-cievnych ochoreniach). Klinická depresia pritom predstavuje iba špičku ľadovca duševných chorôb, ktorými trpia ľudia modernej spoločnosti.

Niečo nám chýba. Niečo potrebné a zmysluplné sa vytráca z našich životov. Prekonávame rekordy v počte skonzumovaných liekov. Utekáme do sveta zabudnutia, ktorý ponúkajú média a priemysel zábavy.

Příroda jako luxusní statek?

Příroda jako luxusní statek?

”Je paradoxní, že luxus upírají přírodě právě její vyznavači a ochránci. Asi je to tím, že jej předem a bez dalších úvah chápou negativně. V rousseauovském duchu je pro ně luxus projevem zkažené lidské společnosti, jejíž přirozenost byla porušena kulturou. Je to asi jinak. Lidská kultura si vytvořila svůj luxus podobně jako příroda; jenom ona jej však reflektovala, často i v kritickém duchu.”

Běžně si uvědomujeme především hmotnou stránku luxusu. Tu odrážejí dějiny výtvarných umění a uměleckých řemesel a tak ji obdivujeme jako návštěvnici muzeí, kostelů, interiérů hradů a zámků a jejich zahrad. Luxusem však jsou i nehmotné projevy lidské kultury - poezie, hudba, filozofie, způsoby chováni a každé poznáváni, které nemá utilitární cíle. Vlastně každá situace každodennosti, která je vně opakujících se reprodukčních činnosti a vně užitku, která má estetický či duchovni rozměr.

Ideály - pohľad z druhej strany

Ideál dáva silu, ale zároveň funguje ako klapka na očiach. Ľudia oddaní ideálom majú často tendenciu vidieť okolo seba iba to, čo ich ideály potvrdzuje a dokazuje ich pravdivosť. Podobne tomu bezpochyby bolo a je aj pri vydávaní Kruhu života. Ideál  o slobodnom živote v súlade s prírodou; je však iba jednou časťou príbehu. Život je príliš zložitý na to, aby ho akýkoľvek ľudský ideál mohol obsiahnuť. Snaha vidieť iba niektoré časti celku, zapríčiňuje nerovnováhu, ktorú realita života nakoniec vždy premení na ľudské sklamanie.

Etika úcty k životu - Albert Schweitzer

obrázok bez popisu

V etických konfliktoch môže človek prísť iba k subjektívnym rozhodnutiam. Nikto za neho nemôže určiť, kde v tom či onom prípade leží najvzdialenejšia hranica možnosti zotrvať na stanovisku život uchovať a podporiť. Musí to posúdiť iba on sám, keď sa pri tom nechá viesť krajnou zodpovednosťou za druhý život.

Pravá filozofia musí vychádzať z najbezprostrednejšieho a najširšieho fakticky daného obsahu vedomia, ktorý znie: Som život, ktorý chce žiť uprostred života, ktorý chce tiež žiť. Etika teda spočíva v tom, že prežívam naliehavú potrebu mať ku každému životu rovnakú úctu, ako k svojmu vlastnému. Tým je mi daný aj myšlienkový základ mravnosti. Dobré je život uchovávať a podporovať: zlé je ho ničiť a obmedzovať.