Prázdne miesta

Prázdne miesta

Spontánnosť nemožno potláčať bez toho, aby to prinieslo negatívne dôsledky. Prílišná uniformita nakoniec vždy dovedie človeka k úpadku. V našich mestách by mali mať svoje miesto aj ostrovčeky divočiny, miesta kde môže rásť burina a bujná vegetácia, miesta kde môžeme naplniť potreby, ktoré sú súčasťou nášho ja - v detstve ako aj v dospelosti. Dobrý dizajn mesta musí zahrňovať všetky protiklady - divočinu aj betón, globálne aj lokálne, verejné aj privátne, mestské parky aj prázdne miesta.

Zeleninové záhrady v Buenos Aires

Zeleninové záhrady v Buenos Aires

Buenos Aires je často opisované ako najeurópskejšie mesto latinskej ameriky. Aké príjemné je však zistenie, že kúsok od mestského centra môže jeho návštevník nájsť komunitnú zeleninovú záhradu.

Buenos Aires je najstarším a zároveň najväčším mestom Latinskej Ameriky. Žije v ňom okolo 13 miliónov ľudí, ak počítame aj priľahlé predmestské štvrte. Mesto vybudovali v 19.storočí architekti, ktorých chceli napodobniť architektúru Paríža. Neskôr sa tak, ako vo väčšine miest Európy mesto rozširovalo predovšetkým o betónové a panelákové bloky na jeho okrajoch.

Ako urobiť svoj život zelenším ?

obrázok bez popisu

Najpodstatnejšie veci sú tie, ktoré uskutočňujeme spolu s ľuďmi zdieľajúcimi podobné hodnoty. Pri zmene svojho životného štýlu pociťuje väčšina ľudí ako najväčšiu prekážku pocit odlišnosti a osamelosti. Máločo je preto tak dôležité, ako zdieľanie vzájomnej podpory medzi ľuďmi, ktorí si dali rovnaký cieľ - urobiť svoj život ohľaduplnejší k prírode, zvieratám, ľuďom a celej Zemi.

Strava prírodných národov; poučenie pre súčasnosť

obrázok bez popisu

Dr.Weston Price vo svojich štúdiách obhajuje názor, že najlepším spôsobom stravovania pre človeka je kombinácia celozrných obilninových jedál a živočíšnych produktov. Najzdravším africkým kmeňom, ktorý skúmal boli Dinkasovia, sudánski ľudia žijúci na brehu Nílu. Neboli takí vysokí ako Neurovia pasúci dobytok, ale mali lepšie proporcie tela a väčšiu silu. Ich strava sa skladala prevažne z rýb a obilných semien. To je jedno z najdôležitejších poučení, ktoré vyplýva z výskumov Westona Pricea; že kombinovaná strava, ktorá sa vyhýba extrému mäsožravých Massaiov, rovnako ako prevažne vegetariánskych Banatov, zabezpečuje optimálny fyzický vývoj.

Čo je vlastne vegánstvo ?

Vegan

Vegánstvo možno brať ako pokus, snahu škodiť čo najmenej druhému životu, ako ideu, ktorú musí človek stále znovu a znovu v každej novej životnej situácii podrobovať kritickému skúmaniu a vyvarovať sa toho, aby z nej urobil  novú dogmu, ktorá bráni vidieť svet v jeho nesmiernej zložitosti a rozmanitosti.