Nový ateizmus a nepochopenie náboženstva

Nový ateizmus a nepochopenie náboženstva

V okamihu, kedy prepukne nevraživosť, je veľmi ťažké objavovať pravdu. Militantné formy ateizmu môžu štúdium náboženstva znečistiť moralistickými dogmami a v konečnom dôsledku aj znížiť prestíž vedy, ktorú samotní ateisti považujú za fundamentálny základ pri hľadaní pravdy.”

Človek a veda - medzi láskou a nenávisťou

Človek a veda - medzi láskou a nenávisťou

Pred dvoma rokmi sa na titulkoch svetových médií objavila kontroverzná správa. Doktor Jeff Steinberg z Inštitútu plodnosti (Fertility Institute) so sídlom v New Yorku a Los Angeles oznámil, že v priebehu niekoľkých mesiacov ponúkne párom, ktoré plánujú priviesť na svet dieťa, možnosť aby si sami zvolili niektoré črty svojho potomka – farbu vlasov, očí, či dokonca farbu pokožky. Technika, ktorá to umožňuje sa volá preimplantačná genetická diagnóza (PGD).

Úcta k životu a potraty - komentár k článku Petra Singera

Úcta k životu a potraty - komentár k článku Petra Singera

Singerove argumenty nás privádzajú k tomu, aby sme sa nepozerali na etické  problémy cez skresľujúce sklá dogiem, ale aby sme ich vnímali také, aké v skutočnosti sú. Ak požadujeme, aby bol ľudský život chránený od počatia, prečo nechceme rovnako chrániť aj ostatný život od momentu jeho vzniku? Ak sa nám zdá neprijateľné zabitie 20. týždňového plodu, ktorý necíti bolesť ani nemá vedomie, prečo s čistým svedomím prehliadame rutinné zbíjanie oveľa rozvinutejších a vedomejších foriem života?”

Potraty – hľadanie deliacej čiary

Peter Singer

Pre ženu, ktorá nechcene otehotnie, predstavuje tehotenstvo a pôrod značné útrapy. Nútiť niekoho nedobrovoľne podstupovať tieto útrapy je v rozpore so všeobecným presvedčením o hodnote individuálnej slobody a možnosti osobnej voľby. Pokiaľ sa rozhodneme zasiahnuť do slobodnej voľby druhého človeka, mali by sme mať na to veľmi závažný a presvedčivý dôvod.

Kruh života a voľby 2010

Kruh života a voľby 2010

Pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami som položil dve otázky ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s Kruhom života. Predmetom otázok bol základný postoj k nadchádzajúcim voľbám a tiež kritéria výberu kandidátov. Odpovede si môžete prečítať nižšie, na záver pridávam aj svoju vlastnú.