Chvála prirodzenosti

Výskumy uskutočnené vo Švajčiarsku ukázali, že organické poľnohospodárstvo je rovnako efektívne, ako tzv. „konvenčné“ poľnohospodárstvo.

Švajčiarsky bádatelia pod vedením Paula Mädera z Výskumného ústavu organického poľnohospodárstva vo Fricku zhrnuli 21-ročný výskum organických a konvenčných poľnohospodárskych systémov. O výsledkoch informovali v časopise Sience 31.mája 2002.

Skúmali dva systémy organického poľnohospodárstva. Biodynamický (BIODYN) zdôrazňuje prirodzený kolobeh látok a fyziológiu rastlín, bioorganický (BIOORG) prísun výlučne prirodzených látok na polia. A dva konvenčné: prvý systém (CONFYM) využíva umelé hnojivá s maštaľným hnojom, druhý (CONMIN) iba umelé hnojivá.

Náklady a výnosy

Organické systémy mali o 34 až 51 percent nižšie vstupy základných živín (dusík, fosfor a draslík). Stredné výnosy organických systémov však boli iba o 20 percent nižšie. V organických systémoch vyžadovala produkcia jednotky suchej hmotnosti plodín o 20 až 56 percent menej energie (po prerátaní na jednotku výmery o 36 až 53 percent), pri znížení spotreby pesticídov o 97 percent.
Výnosy zemiakov boli v organickom poľnohospodárstve až o 42 percent nižšie. Príčinou bol nižší prísun draslíka a činnosť škodcov. Výnosy ozimnej pšenice dosiahli v organických systémoch priemerne 4,1 tony na hektár, čo bolo 90 percent výnosov v konvenčných systémoch. Kvalita výsledných potravinárskych produktov bola porovnateľná.

Udržateľná úrodnosť

Podstatnejšie boli rozdiely v dlhodobej úrodnosti pôdy. Organické systémy majú biologicky aktívnejšiu pôdu. Stabilita pôdnych agregátov (hrudiek) v organických systémoch bola o 10 až 60 percent vyššia. Biomasa a početnosť dážďoviek je v organických systémoch 1,3 až 3,2-krát väčšia, takisto je v nich na poliach takmer dvojnásobok článkonožcov, najmä hmyzu a pavúkov, zväčša aj hospodársky prospešných.

Hlavné výsledky švajčiarskeho výskumu sú dva. Výnosy a celková ekonomickosť organických systémov nezaostávajú za konvenčnými. Rozmanitejšie spoločenstvo organizmov nad aj pod povrchom pôdy v organických systémoch využíva zdroje efektívnejšie. Organické systémy sú realistickou alternatívou konvenčného poľnohospodárstva.

zdroj: Pravda, 1.6.2002, skrátené