Čas zasadiť semienka

Sme koreňmi aj bunkami. Bola do nás zasadená iskra. Cítime potrebu šíriť ju ďalej, zasiať semienko do druhých a pomáhať vypestovať spoločenstvá semienok tak, aby nové, ktoré je zároveň veľmi starým, mohlo rásť.

Je čas zasadiť semienka -
spolupatričnosti,
slobody,
úcty k životu,
a lásky k Zemi

Ach, Zem, si chorá

Tvoje prepestré stvorenia, na súši, vo vzduchu aj vo vode zomierajú. Neviditeľná ruka je na tvojom hrdle. Skaza sa šíri krajinou. Zanedlho bude všade iba oceľ a betón.

A najtvrdší betón a najchladnejšia oceľ bude v srdciach a mysliach mužov a žien. Nehybnosť a chlad, kde sa cykly zastavili, rovnováha sa stratila a život zahynul. Cesta do pekla je dláždená betónom a oceľou.

Prichádza čas siať. Napriek tomu, že celá krajina je zjazvená ranami a všade počuť vrčanie sejačiek a pluhov, napriek tomu, že pekelné stroje trhajú kusy Zeme a krajina sa trasie pod váhou tých hrôz. Napriek tomu všetkému cítime, ako sa život vôkol prebúdza a ako sa prebúdza v nás. Semienko začína klíčiť v našom vnútri.

Rastie naše porozumenie, rastie naša láska, pomaly rastie náš počet a sila. Napriek jedom, ktoré nás otravujú a kombajnom, ktoré nás kosia, pokračujeme v rozvíjaní sa na krajoch a v puklinách ciest. Rastieme z podzemia, naťahujeme svoje ruky von, aby sme získali pevnosť a udržali naše spoločenstvo. Dúfame, že nájdeme dostatočné veľkú puklinu a prerazíme von z betónového väzenia.

Sme koreňmi aj bunkami. Bola do nás zasadená iskra. Cítime potrebu šíriť ju ďalej, zasiať semienko do druhých a pomáhať vypestovať spoločenstvá semienok tak, aby nové, ktoré je zároveň veľmi starým, mohlo rásť.

Je čas zasadiť semienka....

John Moore, Book of Levelling