Búrkové mračná

Nikdy nepodceňujte svoju vnútornú silu

Stačí sa pozrieť, akú dlhú cestu ste prešli, kým ste sa zo školopovinného dieťaťa milujúceho T.V., stali bytosťou, ktorá chápe čo znamená skutočná sloboda a bojuje za ňu v každodennom živote.

Niekedy sa zdá, že nie sú žiadne odpovede. Niekedy sa zdá, že všetky konflikty nie je možné riešiť pokojne: niekto "vyhrá", niekto prehrá. Pri našom dnešnom počte a pri rozsiahlosti konzumného systému je veľmi malá nádej na zachovanie zdravého a prirodzeného prostredia, rovnako malá nádej je na záchranu miliónov druhov, ktoré úplne vyhynú ešte skôr, než väčšina z nás zomrie. Každým dňom sa rakovina industriálnej "civilizácie" rozrastá a silnie - tak sa včerajšie najmrazivejšie korporačné sny stávajú dnešnými "rozvojovými" projektmi, ktoré povedú k zajtrajším nočným múram. Vieme, že miera rozširovania tejto rakoviny je totožná s mierou, v ktorej mizne rajská príroda. Posvätné miesta divočiny, fantastické a nepredstaviteľné pestré variácie rastlinných a živočíšnych druhov, celé kultúry a ich vedomosti, ako žiť v rovnováhe s prírodou, to všetko je obetované v mene "pokroku" šialenej spoločnosti.

Niektorí ľudia vkladajú nádeje do nových zákonov na ochranu prírody, do nových Sumitov Zeme, do reforiem zelených strán, alebo do skorého kolapsu industriálneho systému. Najpravdepodobnejší vývoj ale bude zrejme iný a až príliš skutočný. Spoločnosť bude pokračovať v zdokonaľovaní vojenského a vedeckého výskumu (dobývanie vesmíru, robotizácia, kompjuterizácia, genetické manipulácie, masové dopravné prostriedky, elektrické autá...). Ľudia budú ďalej znečisťovať, zvyšovať svoju populáciu, rozvíjať individualistickú automobilovú kultúru, ničiť lesy a zmenšovať chránené oblasti. Všetky negatívne dopady na ľudské zdravie, bude riešiť "high-tech" medicína.

"Aktivisti" budú pokračovať v ich neutíchajúcom úsilí, budú vzdelávať a bojovať za reformy. Ale čo môžu priniesť reformy systému, ktorého jediným záujmom je udržať si svoj rast a využiť každý "objav" ako nový nástroj vykorisťovania a zisku ? Ako možno reformovať kultúru, ktorá pohltí a absorbuje všetko alternatívne, aby to vzápätí mohla ponúknuť ako najnovší módny trend ? Zdá sa, že pád bude dlhý a škaredý proces, mašinéria bude bojovať o svoj život až do úplného konca. Pokiaľ celý systém skolabuje (jeho kolaps je nevyhnutný, keďže je v svojej podstate trvalo neudržateľný), ostane už veľmi málo životaschopných pôvodných ekosystémov a je možné, že klimatické a atmosferické zmeny budú znamenať koniec mnohých foriem života na Zemi.

Nádej sa niekedy stáva iba slovom v slovníku a prestáva byť pocitom, ktorý skutočne zažívame. Spolu s každým korporačným projektom, ktorý sa nám podarí zastaviť, vznikne stovka ďalších. Každý deň sme nútení prijímať kompromisy a konať v rozpore s tým, čo cítime v našich srdciach. Veľkú časť svojej energie musíme nedobrovoľne venovať systému, len aby sme si zabezpečili základné životné potreby. Častokrát sa pristihneme pri myšlienke, že život by bol oveľa krajší a jednoduchší, keby sme si nevšímali zlo okolo nás.

Ale dnes nie je čas na nečinnosť, ani na zúfalstvo, ktorým ospravedlňujeme svoj cynizmus. Akú cenu má ľudskosť, keď nedokážeme efektívne zabrániť ničeniu života ? Je to niekedy zložitá cesta, žijeme v realite dnešného sveta a snažíme sa kráčať slobodní a šťastní, znovunachádzať naše miesto v prirodzenej rovnováhe. Je to jediný spôsob ako položiť základy nového sveta, ktorý môže vzniknúť na troskách starého. Tí, ktorým skutočne záleží na našej budúcnosti, musia nájsť tvorivé cesty ako sa vyhnúť slepým uličkám. Nikdy nepodceňujte svoju vnútornú silu

Stačí sa pozrieť, akú dlhú cestu ste prešli, kým ste sa zo školopovinného dieťaťa milujúceho T.V., stali bytosťou, ktorá chápe čo znamená skutočná sloboda a bojuje za ňu v každodennom živote.

Tak, kde by sme mali začať ? Existuje mnoho problémov, kampaní, projektov. Môžeme sa zamerať na deštrukciu tropických pralesov a podporiť boj, ktorého sa priamo nemôžme zúčastniť. Ale nemali by sme zabudnúť, že sami stojíme na zdevastovanej pôde, a že deštrukcia začína pred naším prahom a šíri sa do celého sveta, tak ako naša konzumná spoločnosť. My, ktorí žijeme v industriálnom svete, máme jedinečnú možnosť zastaviť rast dominantnej kultúry konzumu. Je mnoho kreatívnych spôsobov, ako k tomu prispieť a učiť sa novým pohľadom na rôzne veci.

Voláme po odmietnutí modernej civilizácie a vybudovaní kultúry orientovanej na život, kde všetko živé a budúce generácie budú mať rovnaké právo na zdravé a prirodzené životné prostredie. Vraciame sa k jednoduchému, radostnému životu založenom na sebestačnosti. Tento návrat vyžaduje znovuobjaviť a naučiť sa starým zručnostiam, vedomostiam a spôsobu nazerania na život, ako na niečo posvätné. Mnoho sa môžeme naučiť od prírodných národov na celom svete, ale začať by sme mali predovšetkým s návratom k vlastným koreňom, objavením vlastných tradícií a vedomostí našich predkov. Potom môžeme aj našim priateľom a blízkym ukázať krásu života v prírode, krásu divočiny a života na Zemi. Oslobodiť sa od materializmu, apatie a klamnej viery v ľahké reformy. Spojiť sa s blízkymi ľuďmi a snažiť sa žiť spoločne kmeňovým spôsobom. Venovať sa užitočným záľubám ako billboardové pirátstvo (kreatívna premena reklám), znehybňovanie deštruktívnych mechanizmov, otváranie a zalepovanie zámkov (podľa potreby) v záujme najrôznejších živých bytostí alebo vyhľadávanie a sabotovanie lokálnych ničiteľov životného prostredia. Učiť sa ako sa starať jeden o druhého - fyzicky aj psychicky. Spoznávať lokálne rastliny a divorastúce jedlo. Kupovať čo najmenej, viac zdielať, menej pracovať. Rozširovať svoju tvorivosť a radosť.

Mnohé sa môžeme naučiť z histórie, potrebujeme pochopiť podstatu toho, proti čomu bojujeme - industrializovaná spoločnosť, ekonomika, akumulácia zdrojov Zeme, vykorisťovanie, technológie, arogantný prístup k životu. Cieľom nie je získať kontrolu ani moc rozhodovať o druhých, cieľom je skončiť vládnutie a ovládanie ako formu spoločenského poriadku. Pri tom všetkom je potrebné mať sa na pozore pred každou nihilistickou glorifikáciou úlohy akéhosi "eko-bojovníka". Jednoducho iba hľadáme svoje miesto na tejto planéte a objavujeme skutočný význam slova harmónia.

podľa LWOD č.5 spracoval –mr-