Automobil a zvieratá

Každý deň sa v Spojených štátoch vydá na cestu 190 miliónov automobilov. Každý deň je na týchto cestách zabitých 1 000 000 (jeden milión) zvierat.

Štatistika zahŕňa automobily, autobusy, motorky a kamióny, nezahŕňa snežné a ďalšie mimocestné dopravné prostriedky.Každý rok zomrie v USA 100 miliónov laboratórnych zvierat, poľovníci pre svoje potešenie zabijú 200 miliónov zvierat a motoristi majú ročne na svedomí 400 miliónov zvierat na amerických cestách. Viac zvierat zomrie už len kvôli jedeniu mäsa.

Ku každému štatisticky zaznamenanému mŕtvemu zvieraťu na cestách možno pripočítať tri alebo štyri, ktoré zomrú nepovšimnuté. Ťažko zranené zvieratá sa často dostanú ďaleko od cesty, takže sa počítajú iba zvieratá zabité okamžite.

Tieto štatistiky vyhotovuje Human Society of United States za pomoci údajov samostatných vedeckých štúdii uskutočňovaných na všetkých typoch ciest.

SEED Links, August 1996, Transport Issue