Vydanie

Kruh života 3

Téma čísla: 
Liečenie tela a duše

Snažíme sa byť ekologickí, ale ako sme schopní žiť s ľuďmi okolo nás? Niekedy je naozaj jednoduchšie chodiť po demonštráciách, než žiť každodenný život. Nie je to všetko tak trochu únik? Možno sa vám bude zdať, že toto číslo Kruhu života je trochu iné. Viac sa zaoberá otázkami nášho vnútra a hľadaním riešení. Pretože tu naozaj začínajú všetky problémy, ale zároveň aj riešenia. Jedine postupnou premenou našich slabostí a temných stránok sa môžeme dostať naozaj ďalej.

Kruh života 2

Téma čísla: 
Pestovanie potravy

Číslo venované chorobám priemyselného poľnohospodárstva, dopadom pestovania ľudskej potravy na ekosystém Zeme a celú spoločnosť, hľadaniu alternatív v podobe organického poľnohospodárstva, komunitného hnutia, samozásobiteľstva a dobrovoľnej skromnosti.

Kruh života 1

Téma čísla: 
Prirodzená strava

Časopis pre slobodný život v súlade s prírodou. Chceli by sme sa v ňom zaoberať praktickými možnosťami ako vo svojom každodennom živote vytvárať alternatívu ku konzumnej spoločnosti a ako sa priblížiť čo najviac súladu s prírodou. Možností je mnoho: či už stravou, pestovaním potravín, svojpomocnou výrobou vecí, vytváraním Lets systémov, liečením sa prírodnými prostriedkami. Taktiež by sme sa chceli ale zaoberať aj duchovnými príčinami problémov súčasnej spoločnosti, pretože vonkajšie riešenia nepomôžu, ak sa nezmeníme vo svojom vnútri. Príčina chorej spoločnosti a znečisteného životného prostredia je v našich znečistených mysliach.

Syndikovať obsah