Nový ateizmus a nepochopenie náboženstva

Nový ateizmus a nepochopenie náboženstva

V okamihu, kedy prepukne nevraživosť, je veľmi ťažké objavovať pravdu. Militantné formy ateizmu môžu štúdium náboženstva znečistiť moralistickými dogmami a v konečnom dôsledku aj znížiť prestíž vedy, ktorú samotní ateisti považujú za fundamentálny základ pri hľadaní pravdy.”

Človek a veda - medzi láskou a nenávisťou

Človek a veda - medzi láskou a nenávisťou

Pred dvoma rokmi sa na titulkoch svetových médií objavila kontroverzná správa. Doktor Jeff Steinberg z Inštitútu plodnosti (Fertility Institute) so sídlom v New Yorku a Los Angeles oznámil, že v priebehu niekoľkých mesiacov ponúkne párom, ktoré plánujú priviesť na svet dieťa, možnosť aby si sami zvolili niektoré črty svojho potomka – farbu vlasov, očí, či dokonca farbu pokožky. Technika, ktorá to umožňuje sa volá preimplantačná genetická diagnóza (PGD).

Úcta k životu a potraty - komentár k článku Petra Singera

Úcta k životu a potraty - komentár k článku Petra Singera

Singerove argumenty nás privádzajú k tomu, aby sme sa nepozerali na etické  problémy cez skresľujúce sklá dogiem, ale aby sme ich vnímali také, aké v skutočnosti sú. Ak požadujeme, aby bol ľudský život chránený od počatia, prečo nechceme rovnako chrániť aj ostatný život od momentu jeho vzniku? Ak sa nám zdá neprijateľné zabitie 20. týždňového plodu, ktorý necíti bolesť ani nemá vedomie, prečo s čistým svedomím prehliadame rutinné zbíjanie oveľa rozvinutejších a vedomejších foriem života?”

Syndikovať obsah