12 malých příběhů

Byl jednou jeden žák a ten se zeptal svého Mistra:"Co mě odděluje od pravdy?".

A Mistr řekl: "Nejsi sám, kdo je oddělený od Pravdy. Je mnoho takových. Povím ti 12 malých příběhů, které ti budou připadat jako velice jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když si budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je stále procházet. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z velkých zase malé."

První příběh

Byla jednou jedna kapka v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo. A stejně tak je to i s mnohými lidmi. Stojí ve středu Boha a tvrdí, že Bůh nikdy neexistoval.

Druhý příběh

"Chci svoji svobodu", dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na svůj povrch.
"Chci svoji svobodu", dožadovala se zase kapka. A slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblak.
"Chci svoji svobodu", dožadovala se stále kapka. A oblaka byla dobrotivá - spustila ji zase dolů. A tak byla opět v moři.

Třetí příběh

Intelektuální kapka vody je intelektuální kapka vody, ale ne moře.

Čtvrtý příběh

"Všechny tyto kapky v moři za nic nestojí", řekla kapka v moři.

Pátý příběh

"Bezpochyby, jednu věc už jsem poznala. Jsem určitě o něco důležitější než moře.

Šestý příběh

"Asi se nikdy nepotkám s mořem", povzdychla si kapka v moři.

Sedmý příběh

"Ale, co je mě po tomto moři", řekla kapka v moři.

Osmý příběh

"Jedna kapka vody bojovala se svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět"

Devátý příběh

Jedna kapka v moři svolává ostatní kapky, aby mohly udělat povstání proti moři.

Desátý příběh

"Z titulu mé moci", řekla kapka druhé kapce uprostřed moře, "z titulu mé moci jsi od tohoto dne vyloučena z moře".

Jedenáctý příběh

"Jsi v mé lásce", řeklo moře kapce vody. Ale kapka vody moře neslyšela, protože byla naplněna láskou k jiné kapce.

Dvanáctý příběh

"Kdyby se mi podařilo...", uvažovala kapka vody, "aby každá kapka v moři byla v mé lásce, stala bych se celým mořem.

A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam však jedna kapka, která jí jednou velice ublížila. Způsobila jí největší utrpení v životě. A tak jí přes všechnu svoji lásku nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jednu jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná jí chyběla - nestalo se z ní moře.

Poslední příběh

Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře, dálku moře a lásku moře. "Ty jsi já", řeklo moře, "a já jsem ty". Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku. A to, co patřilo moři, patřilo od této chvíle i kapce. Stala se tichem, stala se dálkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět. Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují a přijme do sebe ty, kteří si to opravdu přejí.

"Ale co když je taková kapka vody velice špinavá, co potom?", zeptal se žák. Tehdy se Mistr z celého srdce rozesmál a řekl: "Žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit."